ВИДЕО: Кръгла маса за тол системата, ПЧП и автомагистрала “Рила”