Високоскоростните влакове ли са решение за декарбонизацията на транспорта?

Високоскоростните влакове имат потенциала да заменят самолетите на дистанции до 700 километра.

През 2015 година активността на високоскоростните влакове е 625 млрд. пътникокилометра, като Япония, Китай и Европа държат дял от 95% от тях. Реално високоскоростните влакове са най-бързо навлизащата услуга в световен мащаб – между 2013 година и 2015 година ръстът е от 70%, реализиран основно в Китай.

Това отбелязва Международната енергийна агенция (IAE) в анализ. Според посочените данни именно този сектор е в състояние да бъде катализатор за намаляването на емисиите въглероден диоксид от транспорта – високоскоростните влакове имат потенциала да изместят самолетите при по-кратки дистанции (под 700 километра).

Високоскоростните влакове са решение и за гъстонаселените райони – пример в това отношение е Япония, където 127 млн. души живеят в големите градове. В този случай влаковете осигуряват връзката между тях.

Ефективността на железопътния транспорт е най-голяма спрямо всички останали видове транспорт. Например на влаковете се пада 6% от световния пътникопоток, а са отговорни за под 2% от енергийните нужди на сектора на транспорт и за едва 4% от емисиите въглеродне диоксид. Това се дължи не само на енергийната ефективност на сектора, а и на факта, че в мрежата все повече се използва енергия от възобновяеми източници.

Въпреки тези ползи пътническите жп превози записват спад в последните десетилетия в Северна Америка и Европа. Но в Азия нещата стоят съвсем различно – през 2015 година страните от континента държат 75% от пътникопотока в глобалния жп сектор. Основната част от този ръст се пада на Китай и развитието на високоскоростни влакове. Ръст има и в Южна Корея, е записано в анализа.

За последните десет години секторът записва истински бум в Китай. Към края на 2016 година в експлоатация са над 20 хил. километра високоскоростни линии. Това представлява 60% от глобалната мрежа. Допълнителни 11 хил. километра са в строеж.

 

Източник: https://www.investor.bg