За иглата и купата сено

инж. Марио Нинов, зам.председател на Федерация на транспортните работници „Подкрепа“

Изминаха почти четири месеца от гръмкото представяне на „План за оздравяване и развитие на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 – 2022 г.“. Направиха се няколко представяния на въпросния план. За мое съжаление знам за две обсъждания на плана. Едното пред транспортната комисия към народното събрание, като заседанието беше извън София и второто в кино Освобождение, за което разбрахме ден преди него. Явно целта е била да се отчете, че е имало такова обсъждане защото и до сега не сме видели дори едно конструктивно предложение или справедлива критика към Плана да е отразена в него. За неговото изработване бе необходимо около месец време. Три месеца по-късно не се виждат нанесени каквито и да е корекции. Странно е как за месец изготвяш близо 600 страници анализи, прогнози и план за действие а за три месеца не може да коригираш дори и едно изречение.

Та да се върнем на приказката за иглата и купата сено.  През месец април БДЖ дава на Министерство на финансите отчетите си за 2014 година. И точно тук става интересно! Трудно ли е наистина да намериш игла в купа сено? Оказва се, че не е чак толкова. Стига да знаеш къде да я търсиш.  Нека кръстим иглата „загуба“.

Почваме да търсим иглата в купата от десетки хиляди цифри и стотици таблици и хоп какво откриваме? Не само иглата но и установяваме, че тя може да променя големината си.

 В „План за оздравяване и развитие на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 – 2022 г.“ Иглата в табличката „Прогнозен баланс- „БДЖ-ПП ЕООД“ за 2014 година е със стойност 15 267 000 лева. А за БДЖ ТП в табличката finansovi-otcheti-bdz-cargo-2007-2014.xls   е – 20 908 000 лева.

Нека погледнем и в Министерство на финансите http://www.minfin.bg/bg/page/977 какви данни са предоставени от Холдинг БДЖ по-малко от месец след изработване на плана за оздравяване.

-За БДЖ ПП в таблицата БДЖ-Пътнически превози ЕООД Q1-2015 цифрата е 12 394 000 лева.

-За БДЖ ТП в таблицата „БДЖ-Товарни превози ЕООД Q1-2015“ цифрата е 20 624 000 лева.

Същите цифри са посочени и в „Анализ на дейността на…..“ на съответните дружества подадени също към Министерство на финансите.

Сравнявайки данните се забелязва доста обезпокоително нещо. Разминаване в цифрите. Или:

на БДЖ ПП е с 2 873 000 лева;

на БДЖ ТП е с 284 000 лева.

Да припомним, че подаването на различни данни става  три месеца след приключване на 2014 година. Сигурно и вие след като видите цифрите бихте си задали много въпроси, но ние мислим, че основният е един:

Актуален ли е „План за оздравяване и развитие на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 – 2022 г.“ към датата на презентирането му през месец март 2015 година?

Навярно след като „иглата“ е с различна големина то и много други цифри от десетки хилядите в плана се различават в различните документи. И кому е изгодно входните цифри при бюджет от нулата да се различават от реалните? Когато "грешката" е близо 20 % едва ли може да бъде оправдана с натъкмяване на цифри.

Според „Статистическо изследване и сравнение на товарните железопътни и автомобилни превозвачи 2009-2014 година превозените товари от автомобилен транспорт спадат от 80869,5  хил. тона през 2013г. на 77528,1 хил. тона през 2014 г. В същото време превозените товари от железопътен транспорт се увеличават от 13538,9  хил. тона през 2013г. на 13690,9 хил. тона през 2014 г.

В годишния индивидуален доклад за дейността през 2014 година на ДП „НК ЖИ“,който също е публикуван в страницата на Министерство на финансите се отчита увеличение на брутотонкилиметрите ( в хил.)  от 12 018 754 през 2013 година на 12 880 745 през 2014 година. Или увеличение с 861 991( в хил.), което в проценти  е 7,2%.

За същият период БДЖ ТП е приключила 2013 година с 3 815 000 лева загуба а за 2014 година отчита 20 908 000 лева загуба. Или увеличение на „загубата“ с близо 600 %  при увеличени превозени товари от ДП „НК ЖИ“ в брутотонкилометри с 7,2%. Нека да припомним, че само за седмица двама потециални големи товародатели се отказаха от услугите на БДЖ ТП, като за втория причината е липсата на подходящ подвижен състав. Няма значение, че такъв има но с изтекла ревизия.  Вагони има (е да за ремонт са),  вагоноремонтни цехове има, специалисти също но явно желание от страна на БДЖ ТП няма. Защо са оставени в това положение може би принципала трабва да даде отговор.

Май декларираните от всички институции, политически сили и обществени организации за работа към стабилизиране на железницата и в частност собствеността от държавата изглежда са само дим без огън! Реалните резултати са такива, че БДЖ ТП може и да не съществува да края на годината, без да бъде приватизирано. Просто ще бъде разпродадено на парче. Дано времето ни опровергае!

ЖП транспорт

РЖД започна превоз на ремаркета

17 ремаркета бяха натоварени на жп платформи и потеглиха от гара Нефтекамск до гара Усинск, като разстоянието между двете станции е 1828 км. Ремракетата се транспортират на специални вагони с дълги бази, собственост на […]

Автомобилен транспорт

Обходният път на Бургас ще струва по-скъпо от строежа на магистрала „Хемус“

Започна строителството на северния обходен път на Бургас, съобщи агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трасето с дължина от 4.7 км и ще струва 57 млн. лв. с ДДС. Това означава, че […]

Въздушен транспорт

Христина Янкова ще е новият председател на борда на „Летище София“ ЕАД

Христина Янкова ще е бъдещият председател на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД. Това е окончателното решение на Комисията за номиниране, която я класира на първо място в проведения […]