Зам.министър Антон Гинев: Развитието на жп транспорта е приоритет в националната транспортна политика

Развитието на железопътния транспорт е приоритет в националната транспортна политика, като транспорт с много по-малко негативно въздействие върху околната среда. Усилията ни са насочени към изграждане на модерна, оперативно съвместима жп инфраструктура и стабилизиране на дружествата от сектора", заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев по време на конференция „Реализиране на европейската железопътна стратегия в Югоизточна Европа". 
 
По отношение на инфраструктурата, той уточни, че акцент през следващите години ще бъде ускореното довършване и изграждане на големите инфраструктурни проекти за насърчаване на икономическия растеж на регионите и националната и международна свързаност на страната. „С оглед повишаването на ефективността на жп транспорта, при съблюдаване на принципите за неговото устойчиво, сигурно и безопасно развитие, отговарящо на изискванията на потребителите МТИТС, съвместно с НКЖИ и БДЖ, изработи Проектна стратегия за развитието на жп транспорта в България за периода 2015-2022 г.", посочи Гинев. По думите му, въз основа на извършените анализи е формулирана визията по-конкурентноспособна, финансово стабилна, безопасна и сигурна българска железница, която да удовлетворява общедствената потребност от качествен транспорт и да допринася за развитието на бизнеса в страната. „Основната цел, която следва да бъде постигната, е създаването на единно европейско жп пространство", каза още Антон Гинев.
 
Източник: Крос
Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…