Започва строителствотото на 6 надлеза и 1 подлез на територията на община Стара Загора

Генералният директор на НКЖИ инж. Мария Генова направи извънпланова инспекция на строителните дейности, които се извършват по проекти на компанията на територията на общините Пловдив и Стара Загора.

Дейностите по проект “Развитие на железопътен възел Пловдив, финансиран по МСЕ и „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2, финансиран по ОПТТИ и ПТС се извършват съгласно актуализираните графици.

По проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ в момента се изграждат 14 пътни надлеза и един пътен подлез, 9 надлеза вече са напълно готови. По този начин се заменят железопътните прелези и се избягва пресичането на железен и автомобилен път на едно ниво.

На територията на община Стара Загора започва строителството на 6 надлеза и един подлез в района на селата Еленино, Християново, Михайлово, Калояновец, Калитиново, Горно Ботево и Хан Аспарухово. Днес от назначената комисия беше решено да се измести мястото на временния жп прелез до с. Горно Ботево за удобство на живеещите там по време на изграждането на съоръжението. Надлезите се очаква да бъдат завършени до края на месец април 2025 г. Изпълнители по договорите за изграждане на седемте съоръжения на обща стойност 23 303 499,22 лева без ДДС са „Трейс Груп Холд“ АД и ДЗЗД „Надлези Мх-Кл“.