Завърши рехабилитацията на железопътния участък между Пристанище Бургас и гара Владимир Павлов

Завършиха дейностите по обновлението на железопътния участък между бургаското пристанище и гара „Владимир Павлов“ към проекта „От изток към Запад 2“. С реализацията на проекта се улеснява товарният транспорт между морското пристанище и вътрешните връзки като се дава възможност за осъществяване на свързаност и с Европа, по-специално с коридора Ориент/Източно Средиземноморието.

Рехабилитацията на железопътната инфраструктура включва подмяна на долната и горната конструкция на железния път, смяна на прилежащите стрелки и изграждане на нова „S“ връзка между коловоз „Връзка Изток-Запад“ и първи коловоз на гара Бургас.

С осъществяването на проекта товарните влакове за гара Бургас Запад и Пристанище Бургас могат да преминават директно от гара Владимир Павлов, без да е необходимо допълнително маневрено движение, което значително ще улесни маневрената дейност в гара Бургас и ще допринесе за развитието на устойчива европейска мрежа за товарен транспорт.

„Изпълнението на този проект е част от  ангажимента ни  за рехабилитация и изграждане  на железопътни връзки с  морски и вътрешни водни пристанища, както и с летища, като целта  е постигане на повишена интермодалност. Максималното използване на националната ни железопътна инфраструктура води до устойчивост и ефективност на цялата транспортна система“ – заяви генералният директор на НКЖИ инж. Мария Генова на церемонията по рязане на лента и пожела скоро да се поздравим и с изградена железопътна връзка с летището.

Обект „Рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка № 103 (Пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Павлов)“ е част от проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Транс-европейската транспортна мрежа”, и се финансира от Кохезионен фонд на ЕС и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

Стойността на договора за строителство е 4 978 974,00 лв. без ДДС, а негов Изпълнител – ВДХ АД.