ЖП отсечка в Македония се строи по български проект

Предстои търг за проектиране на жп трасето Крива Паланка – границата с България.

Вече втори месец германската компания "Вибе" строи жп отсечката от Куманово до Беляковци (31 км) в Македония, част от общоевропейски коридор VІІІ. Трасето е включено в 90-километров участък (разделен на три лота), който осъществява връзката с България. Към момента са осигурени заемни средства (46.4 млн. евро) от Европейската банка за възстановяване и развитие само за Куманово – Беляковци. Проектант на участъка е обединение, в което участва българското дружество "Евротранспроект". Останалите компании са австрийската ILF и гръцката ADT – Оmega, заедно с македонската "Болкан Консълтинг". Възложител е Държавно предприятие за железопътна инфраструктура "Македонски железници – Скопие".
 
"Когато започнахме работа по проекта Куманово – Беляковци, разказва Тома Йоцов, ръководител на разработката от страна на "Евротранспроект", заварихме на места построена отпреди 15 години жп линия с траверси, произведени в македонския завод за бетонови елементи "Карпуш", сега вече приватизиран. Тези траверси са малко остарели. За скорост от 60 км в час се изисква да са по 300 км, а тяхната тежина е 180 кг. (Заводът в Македония и този в Свищов са от предприятията, които осигуряваха жп строителството в региона.) На места имаше напуквания по железния път, което наложи демонтаж на къс участък."
Според проектантите жп линията следва съществуващата следа до Беляковци. Обикаля Куманово с дължина 10 км, като освен гарата там е изградена "Нова гара Куманово" и още 2 спирки – Перо Чичу и Проевце. Така 200-хилядният град (втори по големина след Скопие)
 
има 2 гари и 3 спирки
Железопътната линия действа като градска железница за Куманово.
Максималният наклон е 15 на 1000, а скоростта – 100 км в час. Всички прелези на едно ниво се закриват и се изграждат нови пътни надлези. В България обичайната практика е при скорост под 100 км в час прелезите на ниво терен да бъдат запазени.
Част от проекта е отредена за шумозащитните стени с обща дължина около 4.5 км, по-голямата част от тях са около Куманово. Почти по цялото трасе са поставени предпазни огради.
Проектът предвижда модернизиране, подобряване на параметрите, укрепване на откоси, подобряване на достъпа, предвиждат се пешеходни подлези, изграждат се приемни здания на спирките и новата гара. Според стратегията за развитие на железниците на Македония скоростта за движение на влаковете варира между 120 и 130 км в час.
Проектът е разработен за година и три месеца по искане на възложителя срокът е удължен с 6 месеца, за да могат проектантите да проследят тръжните процедури и да участват в етапа на отговори – въпроси от тръжната процедура. Проектът е предаден в срок, участието на проектантите в тръжната процедура продължава до октомври 2013 г., като търгът за избор на строител е обявен през август 2013 г. Договорът с изпълнителя е подписан в началото на 2014 г. Строителството започна през март 2014 г. – на първата копка присъства и българският министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.
По трасето няма тунели, най-голямото съоръжение е нов мост на река Пчиня с обща дължина 110 м – 3 отвора по 30 м. Линията е единична, електрифицирана.
 
Другите два участъка 
от 90-километровото трасе Куманото – границата с България са:
– Беляковци – Крива паланка – 44 км, в процес на проектиране от "Обермайер";
– Крива паланка – границата с България – 25 км, най-късият и най-труден участък. Проучването на този обект е започнало още преди Втората световна война. Първите разработки от времето на независима Македония са от 1994 г. и са направени от тогавашното държавно предприятие "Транспроект", България. Най-скорошната офанзива за изграждането на този участък е от 2000 г. Преди лятото се очаква обявяването на търг за проектиране.
 
Източник: www.stroitelstvo.info