НКЖИ представи “Развитието жп възел София”, като най-големият български транспортен център

В края на август ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" представи "Развитието на жп възел София", който е част от проект "Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа". Експертите подчертаха значимостта на проекта, възможностите за реализация, осведомиха за етапа на проектиране и началото на строителните дейности. Железопътен възел София се намира на коридор "Ориент/Източно Средиземноморски" от основната ТЕN-Т мрежа, което го прави най-големият железопътен транспортен център в страната. Дейностите по жп възел София включват изготвяне на технически проекти и подробни устройствени планове (ПУП) за модернизация и рехабилитация на отделни участъци от жп възел София, реконструкция на съществуващите и строителство на нови гарови здания, спирки и сгради, попадащи в неговия обхват. Индикативната стойност за техническо проектиране на обекта е 13368706лева без ДДС. Индикативна инвестиционна стойност на обекта е 682287041лева без ДДС. Очаква се строителните дейности да стартират в края на 2016г. Железопътен възел София обхваща участъците между гарите Волуяк – Казичене, Казичене – Столник, Захарна фабрика – София – Курило и гара Биримирци. По проект "Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа" се извършва изработване на технически проекти и ПУП за следните гари и жп участъците между тях: Волуяк, Централна жп гара София, Подуяне, Подуяне разпределителна, Искър, Казичене, Столник, София-север, Илиянци, Биримирци и междугарието Казичене – Елин Пелин. Единствената част от жп възел София, която попада в проекта за модернизиране на жп линията София – Елин Пелин, е едноименният участък, за който също се изработва технически проект и подробен устройствен план. По същество в рамките на проекта за развитие на жп възел София в участъка от гара Волуяк до гара Елин Пелин ще се проектира още един, трети, жп коловоз, който ще бъде специализиран за извършване на товарни превози. Към проекта София – Волуяк ще бъде оптимизирано и реконструирано стрелковото развитие в Централна жп гара София. Особеност на този проект е препоръката на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за запазването на съществуващото приемно здание на гара Волуяк, което ще доведе до затруднения в процеса на проектиране на новото коловозно развитие в гарата. След директно кандидатстване Европейската комисия одобри финансирането на реализацията на няколко нови проекта по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Сред тях е проектът за модернизацията на железопътната отсечка София – Волуяк, която е част от железопътен възел София. За изграждането на железопътната отсечка са отпуснати 76 336 880 евро, което е 73% от прогнозната стойност на обекта. Проект "Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Транс европейската транспортна мрежа" се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2013 г.

 

Източник: gradat.bg

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]

ЖП транспорт

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОДОБРЯВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 2021-ВА ЗА ГОДИНА НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА

Комисията по транспорт и туризъм (Tran) към Европейския парламент прие предложение за обявяване на 2021-ва за Европейска година на железницата. Предложението беше обявено през март в подкрепа на целите за […]

ЖП транспорт

Вземания за над 110 млн. лв. обезкръвяват НКЖИ

Въведеното  извънредно положение в страната през март и засилените противоепидемични мерки и ограничения  повлияха върху  пазарната конюнктура и в момента в транспортния сектор се наблюдава забавяне при издаването на разрешения  за […]