Значително намаляват товарите по река Дунав

Общо 8,6 млн. тона товари са транспортирани в австрийския участък на реката през 2015 г., отчете Statistics Austria. В сравнение с 2014 г. намалението е с 1,5 млн. тона или общо 15%. Това се дължи основно на слабите валежи и ниските води на реката. За австрийската част на Дунав водите са били по-ниски от необходимия праг 15% от годината или 54 дена. За сравнение през 2014 г. процентът е бил 2%.

Индивидуалните транспортни сегменти на вътрешното корабоплаване показват спад на транзитния товарен трафик. Транзитът през Австрия намалява с 20,8%.

Източник : www.logistika.bg