100% от средствата по ОПТТИ за изграждане на метрото са договорени

Подписани са всички договори за финансиране на третата метроли-ния в София. Осигуреният финансов ресурс от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура ” (ОПТТИ ) е малко над 400 млн. евро. Това е станало ясно по време на седмото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма. „В края на май започна изграждането на втория етап, който включва 4 нови метростанции до кв. „Горна баня”, е посочил ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ инж. Галина Василева. По думите й физическият напредък на първата фаза с 8 метростанции от бул. „Владимир Вазов” до кв. „Красно село” е 32%. Очаква се и двата етапа да бъдат завършени до края на 2019 г. Изп. директор на „Метрополитен” ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев е допълнил, че постепенно започва възстановяване на движението в участъците, в които се изпълняват СМР от фаза 1. Инж. Галина Василева е отчела, че по програмата се финансират 6 големи проекта, които формират 88% от бюджета на ОПТТИ . „До края на годината трябва да стартират тръжните процедури за всички големи проекти, за да се гарантира тяхното изпълнение в рамките на програмния период”, заявила тя. На заседанието е станало ясно, че до края на юни ще бъде обявена процедурата за модернизация на жп линията Елин Пелин – Костенец. „В края на май Управляващият орган на програмата одобри апликацион-ната форма за лот 3.1, лот 3.3 и тунел „Железница” на АМ „Струма” и документът е изпратен на Европейската комисия за преглед”, припомнила инж. Василева. Тя е информирала комитета, че Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) е внесла за разглеждане u одобрение в Министерство на околната среда и водите доклада по ОВОС за лот 3.2 на магистралата. Председателят на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов е обявил, че до месец агенцията ще стартира повторно тръжната процедура за изграждане на тунел „Железница” със срок за изпълнение 1000 дни. Комитетът е направил проверка на строителството на лот 3.3 от АМ „Струма” между Кресна и Сандански. От посещението на място е станало ясно, че физическият напредък на обекта е над 35% и се очаква участъкът да бъде завършен до май 2018 г.