200 км/ч се вдига скоростта по новата жп линия Септември – Пловдив

Г-н Бакалски, бихте ли казали какъв е напредъкът в строителството на отсечката Септември – Пловдив, което започна в началото на тази година? Кога посетихте участъка за последен път и какви са вашите впечатления?
Ние постоянно държим под наблюдение участъка както аз, така и колегите от звеното за управление на проекта. Последно на терен бяхме на 18 декември, където отчетохме напредъка по проекта. Към настоящия момент общото физическо изпълнение на строителните работи е 36%. В различните участъци на проекта, който е разделен на 3 лота, изпълнението е различно. За позиция 1 Септември – Пазарджик изпълнението е 35%, за позиция 2 Пазарджик – Стамболийски то е 25%, на позиция 3 от Стамболийски до Пловдив завършени са 41%. В позиция 3 дори възстановихме движението по първите 8 километра изцяло подновено трасе в участъка от Стамболийски до Тодор Каблешково. Финансовото изпълнение е от порядъка на 28-30% към настоящия момент.

Бихте ли припомнили какви са целите на проекта – с колко ще се повиши скоростта, какво ще бъде направено по системите за сигнализация и телекомуникации?
С проекта се предвижда модернизация на тази отсечка, която е с разгъната дължина от 125 км, тъй като там железопътната линия е двойна. Модернизираме коловозите и системите за сигнализация в пет гари. Изцяло подменяме релси, траверси, заздравяваме земното платно с изцяло нови материали и т.н. Предвидена е модернизация на 22 мостови съоръжения от които ще има 5 изцяло нови.
Също така се предвижда скоростта във вече модернизираната отсечка за конвенционалните пътнически влакове да бъде 160 км/ч. За влаковете с накланящи се кошове ще е възможна и скорост от 200 км/ч. За товарните влакове е предвидена максимална скорост от 120 км/ч. Максималното осово натоварване ще достигне 25.5 тона на ос.
В частта системи за сигнализация и телекомуникация ще работим по няколко направления. По сигнализацията ще работим с нови системи за управление на железопътния трафик, с което с много висока степен на безопасност се подготвят трасетата за влаковете. Ще има и система за влаков контрол, която ще контролира движението на влаковете и подава сигнали към бордовото оборудване в кабините ма машинистите. Така се свежда до минимум рискът от човешки грешки. Ще има и контрол на параметрите на подвижния състав. Ще има два чекпойнта, където ще се контролира осовото натоварване, състоянието на буксите и спирачните повърхности. В тези точки ще се контролира и габарита на подвижния състав.

Според вас ще бъде ли завършен участъкът в планирания срок т.е до края на 2015 г.?
По начало обектът започна със 17 месеца закъснение – време през, което беше обжалвана процедурата за избор на консултант за оценка на съответствието и строителен надзор. Въпреки това обектът към момента протича с неголямо закъснение и се надяваме, а такива са и гаранциите, които ни дават изпълнителите, че до октомври – ноември 2015 би следвало строителните дейности да приключат. Дано и атмосферните условия не допринесат за допълнителни усложнения, тъй като през тази година имаше много бедствени положения.

Т.е в момента всички административни пречки пред проекта за изчистени – няма повече отчуждителни процедури и няма необходимост от издаване на разрешителни?
На практика всички разрешения са взети, процедури за разрешение и отчуждения в момента нямаме. Има едно изключение, касаещо изграждането на 4 броя надлези, но те ще бъдат в отделен договор и няма да пречат на изпълнението на вече подписаните договори. Дори и да закъснеят тези надлези, работата по ЖП линията ще бъде постигната.

Източник: Money.bg

Автомобилен транспорт

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ: Лошите парламентарни практики на управляващите доведоха до напрежението в сектора на пътническите превози

Господин Мутафчиев, каква е причината за напрежението при автобусните превозвачи, заради което от утре се очакват протестни действия? Причината е ясна, неизпълнени ангажименти от страна на управляващите да предприемат действия […]

ЖП транспорт

През Закона за ЖП транспорта МС бетонира нови тлъсти бонуси: Мая

на Министерския съвет, главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица. […]