Ще инвестират ли 3,5 милиарда лева във високоскоростни железопътни магистрала на България?

бърз влак или бързи влакове
Shutterstock © Shutterstock


България залага на мащабен проект за развитие на железопътната инфраструктура с планиран бюджет от около 3.5 милиарда лева за изграждането на високоскоростни железопътни магистрали. Строителството на тази магистралите, които ще свързват София с Бургас и София с Свиленград, се очаква да бъде завършено до 2027 година.


Финансиране на проекта

От общата сума, 2 милиарда лева се предоставят чрез новата програма “Транспортна свързаност 2021-2027”, което ще допринесе за завършването на проекти на линиите София-Бургас и София-Свиленград. Останалите 1.5 милиарда лева са заложени чрез Механизма за свързване на Европа, като с тях Националната компания “Железопътна инфраструктура” планира да кандидатства за проекти.

Въпреки че има проекти на стойност 6-7 милиарда лева, кандидатстването за цялата сума от еврофинансиране в момента не се смята за възможно, тъй като тези средства не могат да бъдат гарантирани. Допълнително, реализацията на проекта може да наложи спиране на влакове, което е неприемливо, според НКЖИ.

Новите железопътни линии предвиждат включването на така наречените скоростни влакове, които биха позволили пътуване със скорости над 160 км/ч.

локомотив на бдж
Снимка: БДЖ

Съчетаването на европейско финансиране с национални средства играе ключова роля в модернизацията на железопътните линии и системите за управление на влаковете. Почти 2 милиарда лева от ЕС и допълнителни национални средства са инвестирани под крилото на оперативната програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” и Механизма за свързване на Европа до 2024 г.

Също така, 1,058 милиарда лева са отпуснати по оперативната програма и 732 милиона лева от “Механизма за свързване на Европа” за периода 2014-2020 г., а 205 милиона лева са предназначени за два проекта в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат усвоени до края на 2026 г.


Според началните планове, високоскоростната линия, свързваща София с Бургас и София до границата с Турция, трябваше да бъдат напълно завършена до 2024 година. Това обаче няма да се осъществи. Забавянето се дължи на комплексния участък между София и Пловдив – от Елин Пелин до Костенец, който се реализира във втори програмен период и части от него са пренасочени към периода 2021-2027 г.

Плановете за възстановяване и устойчивост на железопътните проекти включват внедряването на изключително модерна европейска система за управление на влаковето движение по линията Русе – Каспичан, както и строителството на интермодален терминал в Русе. Въпреки че вторият проект беше изваден от плана, от Националната компания “Железопътна инфраструктура”(НКЖИ) изразяват несъгласие. Предстои да видим дали експертите от Европейската комисия ще одобрят този проект.

модернизация на елин пелин костенец
модернизацията на Елин Пелин – Костенец

След планираните модернизации, на практика ще бъде завършена една от първите скоростни железопътни линия – от границата със Сърбия при Калотина до пристанището в Бургас и Свиленград на границата с Турция. Основната цел е транзитният тежкотоварен трафик, който преминава през България, да бъде пренасочен към товарни влакове. Концепцията е транспортните средства с TIR плакети да преминават от една граница до друга по-бързо, докато държавата генерира приходи от железопътни такси. Ползите за пътниците от тези промени са очевидни.

Ще успее ли държавата и НКЖИ да реализират до край проектите, които са предвидени по оперативните програми или отново ще бъдем свидетели как България губи стотици милиони европейски средства?

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…