България започна драгирането на река Дунав

За първи път от дълги години Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” (ИАППД) започна да извършва самостоятелен драгаж в българския участък на река Дунав, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.

По този начин се изпълняват поетите ангажименти от българска страна за осигуряване на плаваемост по река Дунав.

Това беше и едно от условията на Румъния, за да даде съгласие да има втори мост над Дунав между Русе и Гюргево.

Драгажните дейности стават факт след целево финансиране от Министерството на транспорта и съобщенията към ИАППД. В съобщението не е посочено на каква стойност възлиза то.

Драгажната техника на ИАППД работи в един от най-критичните участъци на реката – този в района на остров Белене. На място са драга “Янтра”, понтон, шалан и маневрен кораб “Искър”.

Работата на екипите ще продължи 10 дни, а целта е да се осигури подобряване на условията за корабоплаване в района. Според прогнозите издрагираният материал ще бъде в обем около 80 000 кубични метра.