БДЖ подписали договор за милиони, по който АОП е дала негативно становище

Редица нарушения са установени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по т. нар. проект “Сокол”, при който БДЖ възложи ремонта на 15 стари вагона срещу 26,7 милиона лева на жп завод в Дряново.

Одитният доклад вече е готов, а БДЖ са представили писмени обяснения по него.

Един от новите моменти в скандалната процедура е, че държавните железници в бързането си да подпишат договора в периода на междувластието – след падането на правителството на Бойко Борисов, не са изчакали становище от страна на Агенцията по обществени поръчки (АОП). А тя е излязла с позиция, че аргументацията на БДЖ да се възложат скъпите ремонти с процедура на договаряне без предварителна покана за участие, не са никак убедителни. Според становището на АОП липсват каквито и да е доказателства, че ремонтът на посочените вагони може да се извърши само в Дряново.

БДЖ са се опитали да заобиколят обявяването на открита тръжна процедура, посочвайки като правно основание текста на чл. 138. от ЗОП, който допуска секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанията по чл. 79 само когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи:

а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт;
б) липса на конкуренция поради технически причини;
в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;

В конкретния случай на проекта Сокол основанието е именно текстът за “наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост”.

Но в този случай има допълнително условие – възложителят може да прилага ал. 1, т. 3, букви „б” и „в” само когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.

Становището на АОП изразява съмнения именно в тази посока – че аргументите на БДЖ по никакъв начин не доказват, че само заводът в Дряново може да изпълни въпросните ремонтни дейности.

В одита на транспортното министерство по скандалната сделка са включени и съмнения доколко цената на ремонта на вагоните в Дряново от 1,8 млн. лева за брой е реална. Като аргумент се посочва, че само преди година БДЖ са обявили обществена поръчка за доставка на чисто нови пътнически вагони на цена от 1 милион евро за вагон, почти същата сума, за която сега се прави поправка на почти 40-годишни возила.

Според експерти от вагонен завод, с които OFFNews разговаря, цялостен ремонт и модернизация на старите возила не би трябвало да струва повече от 950 000 лева за брой.

offnews.bg

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…