CER – Общността на европейските железници и инфраструктурни компании организира Европейския железопътен фотографски конкурс за 2015г

Любителите на железопътния транспорт в България ще могат да участват в Европейския железопътен фотографски конкурс, организиран от CER (Общност на европейските железници и инфраструктурни компании) за трета поредна година. От изпратените фотографии специално жури ще отличи 12 снимки, отразяващи модерната, щадяща околната среда и човешките измерения страна на железниците, които ще бъдат избрани за илюстриране на календара на CER за 2016г. В състезанието за най-оригинална фотография ще имат възможност да се включат всички, любители на железопътния транспорт в нашата страна, които проявяват интерес по темата.

Участниците в конкурса могат да изпращат своите фотографии директно на официалната интернет страница на CER на следния електронен адрес: http://www.cer.be/forms/3rd-european-railway-photography-contest., придружени със следните данни: лични данни на участника (три имена, години, местожителство), телефонен номер и адрес на електронна поща за контакт или За всяка от снимките е необходимо да бъдат посочени дата и място на заснемане.

 

Крайният срок за изпращане на снимките е 16-и октомври 2015 г.

Фотографиите на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на CER (http://www.cer.be/), като отличените в съревнованието ще получат парични награди. Наградени ще бъдат дванадесет снимки, които ще се публикуват в календара на Общността на eвропейските железопътни и инфраструктурни компании за 2016 г. с посочени имена на фотографите и техните държави.

Условия за участие:

• В състезанието се приемат до пет фотографии, които са направени само в страните- членки на Европейския съюз и Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Молдова, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция;

• За участие в конкурса ще бъдат приемани снимки с висока резолюция (с ширина поне 1600 пиксела), като препоръчителен е хоризонтален jpeg формат;

• Допуснатите снимки не трябва да изобразяват конкретно разпознаваеми влакове и търговски компании; 
• Необходимо изискване към участниците, е да притежават всички права върху представените фотографии, като гарантират, че те са техен оригинален труд, който не нарушава нечие авторско право; 
• При снимки, на които присъства разпознаваемо човешко лице, се изисква специалното писмено разрешение на заснетия. Получаването на разрешение е задължение на участника в конкурса, а разрешението се представя в случай, че снимката бъде наградена.

Общността на европейските железници и инфраструктурни компании (CER) е създадена през 1988 г. CER представлява интересите на своите членове пред Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на министрите на ЕС, както и пред други институции, формиращи европейската политика за железопътния транспорт. Основните цели на CER са защита на интересите на железопътните компании-членки и приоритетно развитие на жп транспорта в Европа, като един от най-сигурните и екологични видове транспорт.

Към настоящият момент в Общността на европейските железници и инфраструктурни компании членуват над 80 компании оператори и инфраструктурни управители от страните-членки на ЕС. От българските фирми „Холдинг БДЖ" ЕАД и „БЖК“АД са пълноправни членове на CER.

Фото конкурсите на железопътна тематика се радват на значителен интерес. Сдружение „Форум за Балкански транспорт и инфраструктура – ФБТИ”съвместно ссписание "Железопътен и интермодален транспорт – ЖИТ"исдружение „Жп моделисти“организираха за ІІ-ри пътФОТОКОНКУРСна тема:„Железницата през обектива – 2014”.Най- добри снимки и наградените участници може да видите в Интернет на адрес:

 http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2014-06&article=A5DA31AA836E21BAC2257DFB005981DA