Д 21 с осем въпроса към властта за спрените влакове

Правителството води БГ желзниците към умишлен фалит.
            Това твърди Движение 21 в отворено писмо до премиера, министъра на транспорта, шефовете на БДЖ и НКЖИ и ресорният секретар на президента.
В текста на партията с лидер Татяна Дончева се казва: Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение 21“ следи с тревога процесите в БДЖ и опитите за приватизация на железниците. Ръководството на партията приема като неубедителен аргумента за инцидентното преустановяване на пътническите превози по 11 отсечки, включващи основни направления, мотивирано с липса на локомотиви и внезапната нужда от ремонт на наличната техника. Поддържането на влаковите композиции в изправност е сред прерогативите на ръководството на БДЖ и декларирането на нужда от спешен и едновременен ремонт на голям брой локомотиви е неоснователно.             Железопътният транспорт е обявен за приоритетен в Европейския съюз като сухопътен вид транспорт, който щади околната среда, по-достъпен е за гражданите, осигурява свързаност на отдалечени региони, но правителството продължава да пренебрегва този факт. Във всички страни от ЕС железопътния транспорт е подпомаган от държавата. В България обаче правителството води железница до умишлен фалит. За миналата година единствено България от всички страни – членки на ЕС отчита спад от 5% на превозените пътници по родните жп линии! Националният Съвет на ПП „Движение 21“ ще търси от ръководството на железница отговори на въпросите:
1. Защо точно сега става спирането на влаковете и защо това не бе направено планово и поетапно с пускане в експлоатация на вече ремонтираните?
2. Кой гарантира, че ремонтите на толкова много локомотиви едновременно ще бъдат качествени и навременни?
3. Сред спрените влакове има ли и спрени мотрисни влакове ? Ако става дума само за локомотиви то защо се спират в един и същ момент и мотриси Desiro на Сименс? Колко от тези мотриси са в експлоатация и колко от тях са в депата на БДЖ , следователно използват ли се части от тези мотриси за поддържане на съставите в експлоатация ? 
4. Защо от закупените 50 броя влакове „Desiro“ на Сименс /2006/ в момента се движат едва 33?
5. Защо „БДЖ – Пътнически превози “ не наема локомотиви от частните товарни железопътни оператори или от „БДЖ – Товарни превози “ и така да подсигури поетапното спиране за ремонтна локомотиви без да се преустановява ритмичността на превозите?
6. След като държавата предоставя субсидия от около 170 милиона лева на „БДЖ – Пътнически превози “, но тя не изпълнява плана и намалява изминатите влак километри и превозени пътници за периода ще получи ли същата сума или тя ще бъде редуцирана спрямо извършените превози?
7. Не субсидира ли държавата автобусните превозвачи, превозващи пътници на „БДЖ – Пътнически превози “?
8. След преустановяване на действието на новото разписание ще се възстановят ли всички спрени влакове и кой ще гарантира за това?
          Спирането на влаковете по 11 направления в този момент ще доведе до поредното намаляване на пътнико потока след обещаното възстановяване на разписанието, а от там ще се превърне в стъпка напред към тоталното ликвидиране на този вид превози. Сред пътуващите по тези отсечки има голям брой ученици. Ако до началото на учебната година не се възстановят жп превозите, те трябва да се пренасочат към автобусния транспорт. Това коства повече средства за придвижване до училище с единствено алтернативно решение наемане на квартири в близост до учебните заведения.
         Решението на БДЖ да бъдат спрени влакове по направления, които обслужват цели региони, предизвиква не само затруднения пред пътуващите, но е и израз на безотговорно отношение към важността на железопътния транспорт за гражданите и за икономиката на страната.
Източник: Д 21