Декларация от Съюз на международните превозвачи

 

Съюзът на международните превозвачи изразява категоричната си позиция против липсата на решение от страна на Агенция „Митници” по отношение на проблема за продължаващия вече няколко години неосигурен свободен достъп за товарни автомобили до митница „Пловдив”.


Съюзът на международните превозвачи, като най-голямата транспортна браншова организация на територията на Република България, защитава правата и законните интереси на българските превозвачи, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на товари. В това си качество, съюзът винаги се е стремял към диалогичност, откритост и честност в отношенията си с държавните институции.

Въпреки осъществяваните неколкократни срещи между Съюза на международните превозвачи и ръководството на Агенцията, проблемът за продължаващите нарушения на правата на превозвачите, които заплащат такси на частно лице, през имота на което да преминават, за да могат да бъдат допуснати до митница „Пловдив”, така и не беше решен от Агенцията до настоящия момент.

В свой доклад от 2012 г. Европейската комисия е отправила препоръки да бъде преустановено събирането на такси за преминаване и да бъде осигурен свободен достъп до учреждението. На практика, обаче, се оказва, че моторните превозни средства, подлежащи на митнически контрол, нямат осигурен пряк и свободен достъп до входовете на митницата. Това очевидно е в разрез с разпоредбите на Конституцията, която в чл. 18, ал. 6 гарантира управлението и стопанисването на държавните имоти в интерес на гражданите и обществото.

Уведомяваме ви, че липсата на резултат от двустранните преговори, както и продължителното неглижиране на проблема от страна на Агенция „Митници”, са причина за предстоящото предприемане на протестни действия пред административната сграда на митница „Пловдив”, считано от 20 юни 2016 г. При протестните действия може да се стигне до затрудняване на достъпа до митницата.

Управителен съвет.

Източник: http://www.kamioni.bg, 10.06.2016г.

ЖП транспорт

Олег Петков: За да управляваш успешно железниците, трябва да си професионалист и да си отговорен пред обществото

март 20, 2023

За да управляваш успешно държавен железопътен транспорт ти трябват две задължителни качества – Чувство за отговорност пред обществото и професионални познания и практически опит.       За съжаление през […]

ЖП транспорт

Положението в железниците ни е трагично – не достигат кадри, заплащането е мизерно

март 17, 2023

Има критичен недостиг на кадри в железниците, а тези, които са останали получават заплащане доста под средното в страната. Тази констатация бе изведена на преден план по време на кръгла […]

Автомобилен транспорт

Започва стрителството на православен храм във ВТУ “Тодор Каблешков”

март 17, 2023

На 27 март 2023 г. от 11:30 часа ще бъде направена първа копка и полагане на основен камък на православен храм „Всички български светии“ в двора на Висшето транспортно училище […]