Денонощен патрули камери пред централната гара в София

Видеонаблюдение и денонощен патрул вече има в подлеза на предгаровия площад на Централна гара. Там е направена и приемна на Второ районно полицейско управление с няколко поста. Възстановено е осветлението на подлеза, обновени са настилки, ремонтирани са два от асансьорите откъм Централната жп гара и бул. "Христо Ботев", които осигуряват достъп за хора с увреждания и за майки с колички. Предстои да бъде извършен ремонт и на асансьора в централната част на площадното пространство, уверяват от общината. В източната част на Централна гара е отделена и многофункционална зала, която може да се използва за различни мероприятия. Отворена е и работи безплатна обществена тоалетна. Частичното обновяване на подлеза на предгаровия площад "Ротонда" започна през 2015 г. Окончателно частичният ремонт ще приключи в края на март. След това се подготвя цялостна реконструкция на предгаровия площад.

Източник : www.crossdisplay.bg