До 7 години в България трябва да има три нови интермодални терминала

До 2027 г. е крайният срок за изграждане на три нови интермодални терминала (ИМТ) – два в Русе и един във Варна. Това става ясно от току-що изготвения проект на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“. До тогава трябва да бъдат сериозно разширени и наличните претоварни мощности край София и в Бургас, става ясно още от документа.

Проектът беше изготвен и завършен на 15 юни от ДЗЗД „НП-Комбиниран транспорт“ по поръчка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В понеделник той бе разпратен за съгласуване до всички заинтересовани страни. Крайният срок за предаване на бележки и коментари по него изтича в днес, 19 юни.

Работещите терминали у нас са малко на брой и се намират в Южна България, констатира разработчикът на „Националния план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“. Това са интермодалните терминали в Пловдив и Стара Загора, както и по-малките мощности за претоварване в Димитровград, Долно Езерово, Бургаско и на гарите Яна и Волуяк. Поради ниските обеми на преминаващите през България товаропотоци засега няма капацитетни ограничения. Освен това нито един от сегашните терминали не отговаря на изискването за обработване на влакове с дължина 740 м. При днешните скоростни и капацитетни ограничения по нашата жп мрежа това не е проблем, но след модернизацията на жп линиите, която ще приключи след няколко години, със сигурност ще има проблеми с ефективността на обработката, става ясно от документа.

Опирайки се и на приетата от Министерския съвет през юни 2017 г. „Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г.“, в току-що разработения проект на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“ се препоръчва „развитие на мрежата от терминали, отговарящи на съвременните изисквания на товаро-превозните услуги“.

Интермодален терминал Русе

Като първи по необходимост е посочено изграждането на Интермодален терминал – Русе. Съгласно Регламент (ЕС) 1315/2013, като част Рейнско-дунавския транспортен коридор на ЕС, гр. Русе e определен за интермодален възел (жп – автомобилен терминал и вътрешноводно пристанище) в Основната Трансевропейска транспортна мрежа за интермодален транспорт.

Проектът „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе” цели подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС чрез създаване на условия за интеграция на различните видове транспорт и повишаване качеството на предоставяните товарни транспортни услуги.

Съгласно изготвените през 2015 г. и одобрени предпроектни проучвания, бъдещият терминал ще се изгради на терен, собственост на НКЖИ на бившата гара Русе-изток разпределителна. Планираната дължина на терминала е 992 м, а широчината – 128 м. Приемноотправният парк е предвиден да бъде с 3 коловоза с минимална полезна дължина на коловозите 750 м. Терминалът ще се обслужва от един товаро-разтоварен коловоз с полезна дължина 520 м, която е предвидена за приемане на блок-влак от 26 вагона. Максималният капацитет на съоръжението е 115 200 20-футови контейнера (TEU), а прогнозната инвестиционна стойност е 42.7 млн. лева.

През 2016 г. изпълнението на проекта беше спряно с оглед изготвяне на допълнителни проучвания относно местоположението на новия терминал поради искания на заинтересовани групи той да бъде изграден на територията на или в непосредствена близост до Свободна зона – Русе.

Интермодален терминал Свободна зона – Русе

Друг проект, заложен в Националния план, е изграждането на ИМТ Свободна зона – Русе. Компанията „Свободна зона – Русе“ ЕАД има инвестиционен проект и търси партньорство за изграждането на ИМТ с обща площ от около 40 хил. м² за претоварване на различни видове генерални товари, контейнери товарни автомобили. Капацитетът на терминала ще позволява едновременното обслужване на два кораба, както и директно трансбордиране от речни към речно-морски плавателни съдове. Претоварването ще се извършва чрез мостови кранове с товароподемност 25 тона. Засега няма информация за инвестиционната стойност, източниците за финансиране и напредъка за подготовката  този на проект.

Интермодален терминал Варна

В проекта на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“ е заложено и изграждането на интермодален терминал в района на град Варна с цел подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС чрез създаване на условия за интеграция на различните видове транспорт. Бъдещият ИМТ ще бъде сложен инфраструктурен транспортен обект, в който ще се претоварват товари между три вида транспорт: морски, автомобилен и железопътен. Терминалът ще бъде разположен на северния бряг на Варненското езеро, под местността Максуда. Предвижда се обектът да се развие на няколко териториални зони, като основните са: пристанищна и гарова зона.

Пристанищната зона ще включва кейов фронт, който трябва да осигури едновременната обработка на 5 кораба. Предвижда се инсталирането на жп и автокантари, КПП-та в западно и източно направление, административно битов комплекс, фронт офис, зона за съхранение и ремонт, хладилна зона, зона за почистване на контейнери, паркинги и други. Предвидени са и оперативна акватория и маневрена зона за корабите. Гаровата зона ще включва нова товарна гара с нов приемно-отправен парк за товарни влакове.

Тъй като ИМТ Варна ще бъде разположен на част от територията на пристанищен терминал Варна-изток, освободената от пристанищни дейности територия на терминала ще бъде урбанизирана. С това най-сетне ще се постигне мечтаното вече повече от 20 години отваряне на морската ни столица към морето.

Πoдпиcaн e дoгoвop зa ycтpoйcтвeнoтo плaниpaнe и инвecтициoннoтo пpoeĸтиpaнe нa тepминaлa. Вeчe имa изpaбoтeн пpoeĸт нa Гeнepaлeн плaн нa пpиcтaнищнaтa зoнa, ĸoйтo e внeceн зa paзглeждaнe oт мeждyвeдoмcтвeн eĸcпepтeн cъвeт, a cлeд нeгoвoтo oдoбpeниe пpeдcтoи paзpaбoтвaнe нa тexничecĸия пpoeĸт. Проектът е на приблизителна стойност 520 млн. лв. без ДДС.

Вариантите за осигуряване на финансиране за строителството на ИМТ Варна според законодателството са предоставяне на концесия, изграждане със средства от държавния бюджет или комбинация от тях. Търсят се възможности части от проекта да бъдат финансирани по някои оперативни програми. Засега обаче той не е включен в първия проект на ОП „Транспортна свързаност 2021 – 2027“

Мултилогистична платформа София Запад

Проектът за мултилогистична платформа София Запад е логично развитие на съществуващия терминал до гара Волуяк. Проектът е иницииран и финансиран от фирмите „ТрансЕкспрес“ и „МултиТранс.Лог“. Площадката на бъдещият терминал е разположена на 50 км от българо-сръбската граница с пряк достъп от магистралната жп линия Калотина Запад – София, на 300 м от гара Волуяк и на 500 м от Софийския околовръстен път.

Общата площ на терминала е 69.9 хил. м2 с пет коловоза с максимална полезна дължина между 740 м и 325 м. Приблизителната стойност на проекта е 27.2 млн. лева. Проектът кандидатства за финансиране за техническа помощ по Механизма за свързване на Европа 2020г.

Развитие на пристанищните терминали Бургас Запад и Бургас Изток-2

В края на 2019 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД – концесионер на пристанищните терминали Бургас – Запад и Бургас – Изток 2, обяви обществени поръчки за избор на изпълнител на два проекта с обща стойност 294 млн. лв. без ДДС, които са съфинансирани от Механизма за свързване на Европа.

Поръчката за терминала Бургас – Запад е разделена на два лота: Първият е за изграждане на кейови стени за корабни места 27 и 28 за 192 млн. лв., а втория – за кейови стени за корабни места 25А и 26 с индикативна стойност на рамковото споразумение 69 млн. лв. без ДДС. Така ще бъдат създадени 4 нови корабни места с обща дължина 810 метра за кораби с до 15.5 метра газене.

Втората поръчка е за терминал Бургас – Изток 2, който е за обработка на насипни товари.

Предвижда се доизграждане на кейовите стени, което ще увеличи капацитета на двата терминала на пристанището и ще позволи да влизат по големи кораби, като проектът включва и доизграждане на железопътна инфраструктура и подобряване на връзките с железопътната мрежа.

Така общата стойност на необходимите инвестиции за изграждането на нови и развитието на съществуващи интермодални терминали у нас надхвърля 900 млн. лева.

Източник: https://www.economic.bg

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…