ДП „Пристанищна инфраструктура” започна модернизацията на „Магазия 1” в Бургас

На 7 юли 2015 г., Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” сключи договор с консорциум ДЗЗД „Магазия Инженеринг”, избран за изпълнител на проект „Проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток-1 на пристанище Бургас".
Цената за изпълнение на проекта е 3 799 915,74 лв. Задачата на консорциума, спечелил поръчката, включва изработване на технически проект по утвърдено техническо задание и изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи за модернизация на сградата. Ще бъдат изготвени предварителни проучвания по преценка на проектанта; инвестиционен проект във фаза технически проект, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли, доставка на материали, оборудване, машини и съоръжения, необходими за въвеждане в експлоатация на обекта. Освен строително–монтажните работи, ще бъдат извършени и 72-часови изпитвания на сградата. Срокът за изпълнение на поръчката по задание е 480 дни.

По задание на ДП „Пристанищна инфраструктура” след реконструкцията си Магазия 1 ще представлява морски център с изложбени, атракционни и образователни функции. Желанието на възложителя е новата сграда да запази обема и формата на старата, като се изпълни с нова функция, без да се надстроява. На първо ниво ще се разположат ресторант, фоайе – чакалня, офиси, охрана и информация, билетен център, кафе, магазини, изложбена – музейна част и магазин към нея. Препоръчва се да бъде изградено второ галерийно ниво, където да бъдат поместени детски център, многофункционална зала, офиси, кабинети и библиотека.
Функциите на реконструираната Магазия 1 са предвидени в две насоки – за поемане на трафика от каботажно плаване и като морски изложбен и атракционен център. На около 320 кв. м ще бъде разположена приемна зона с информационен център, включваща салон за пристигащи и заминаващи пътници на каботажни кораби с капацитет около 150 човека. Останалата част от сградата трябва да бъде превърната в изложбен, развлекателен и образователен център с морска тематика, какъвто липсва в Бургас до този момент. Морският център трябва да включва основна зала с експозиция за временни и постоянни изложби, разположена на около 460 кв.м с капацитет за 200 човека; многофункционална зала на около 220 кв.м с капацитет за 80-90 човека; учебни зали на площ около 200 кв. м; детски център с капацитет за 50 деца и административен блок. Ще бъде обособена и площ за търговски обекти.

Построена през 1903г. сградата на Магазия 1 е една от най-старите постройки на територията на пристанище Бургас. Постройката е едноетажна, двукорабна, с размери 90х30м и площ от 2795 кв.м. Сградата има историческа стойност, защото конструкции като нейната – метална, нитована – вече не се изпълняват. Предвижда се сградата да изпълнява и интермодални връзки (каботажно плаване) в рамките на акваторията на Република България за гражданите и гостите на страната. Това се улеснява от разположението на Магазия 1 – на територията на терминал Бургас – изток в зоната на старата кейова стена, непосредствено до трето и четвърто корабни места. В близост са съществуващата ЖП гара и Автогара – юг, което дава възможност да се осъществяват безпрепятствени връзки между обслужващите три вида транспорт с бърз автобусен превоз (совалка). Наличието на редовна автобусна транспортна връзка от града до Аерогара Бургас дава възможност в понятието интермодалност с лекота да се включи и въздушен транспорт – вътрешни и международни линии.

Проектът „Проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток-1 на пристанище Бургас" е част от Годишна програма 2015 на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и се финансира със собствени средства на предприятието.

 

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…