ДП „Пристанищна инфраструктура” започна модернизацията на „Магазия 1” в Бургас

На 7 юли 2015 г., Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” сключи договор с консорциум ДЗЗД „Магазия Инженеринг”, избран за изпълнител на проект „Проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток-1 на пристанище Бургас".
Цената за изпълнение на проекта е 3 799 915,74 лв. Задачата на консорциума, спечелил поръчката, включва изработване на технически проект по утвърдено техническо задание и изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи за модернизация на сградата. Ще бъдат изготвени предварителни проучвания по преценка на проектанта; инвестиционен проект във фаза технически проект, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли, доставка на материали, оборудване, машини и съоръжения, необходими за въвеждане в експлоатация на обекта. Освен строително–монтажните работи, ще бъдат извършени и 72-часови изпитвания на сградата. Срокът за изпълнение на поръчката по задание е 480 дни.

По задание на ДП „Пристанищна инфраструктура” след реконструкцията си Магазия 1 ще представлява морски център с изложбени, атракционни и образователни функции. Желанието на възложителя е новата сграда да запази обема и формата на старата, като се изпълни с нова функция, без да се надстроява. На първо ниво ще се разположат ресторант, фоайе – чакалня, офиси, охрана и информация, билетен център, кафе, магазини, изложбена – музейна част и магазин към нея. Препоръчва се да бъде изградено второ галерийно ниво, където да бъдат поместени детски център, многофункционална зала, офиси, кабинети и библиотека.
Функциите на реконструираната Магазия 1 са предвидени в две насоки – за поемане на трафика от каботажно плаване и като морски изложбен и атракционен център. На около 320 кв. м ще бъде разположена приемна зона с информационен център, включваща салон за пристигащи и заминаващи пътници на каботажни кораби с капацитет около 150 човека. Останалата част от сградата трябва да бъде превърната в изложбен, развлекателен и образователен център с морска тематика, какъвто липсва в Бургас до този момент. Морският център трябва да включва основна зала с експозиция за временни и постоянни изложби, разположена на около 460 кв.м с капацитет за 200 човека; многофункционална зала на около 220 кв.м с капацитет за 80-90 човека; учебни зали на площ около 200 кв. м; детски център с капацитет за 50 деца и административен блок. Ще бъде обособена и площ за търговски обекти.

Построена през 1903г. сградата на Магазия 1 е една от най-старите постройки на територията на пристанище Бургас. Постройката е едноетажна, двукорабна, с размери 90х30м и площ от 2795 кв.м. Сградата има историческа стойност, защото конструкции като нейната – метална, нитована – вече не се изпълняват. Предвижда се сградата да изпълнява и интермодални връзки (каботажно плаване) в рамките на акваторията на Република България за гражданите и гостите на страната. Това се улеснява от разположението на Магазия 1 – на територията на терминал Бургас – изток в зоната на старата кейова стена, непосредствено до трето и четвърто корабни места. В близост са съществуващата ЖП гара и Автогара – юг, което дава възможност да се осъществяват безпрепятствени връзки между обслужващите три вида транспорт с бърз автобусен превоз (совалка). Наличието на редовна автобусна транспортна връзка от града до Аерогара Бургас дава възможност в понятието интермодалност с лекота да се включи и въздушен транспорт – вътрешни и международни линии.

Проектът „Проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток-1 на пристанище Бургас" е част от Годишна програма 2015 на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и се финансира със собствени средства на предприятието.

 

ЖП транспорт

Христо Алексиев ще бъде за трети път служебен транспортен министър

Христо Алексиев ще бъде служебен транспортен министър за рекорден трети път, стана ясно след като президентът Румен Радев разпусна 47-ото народно Събрание и обяви състава на служебния кабинет Роден е […]

Воден транспорт

Де-мистификация на транспортните разходи за LNG доставки –как да ни излезнат сметките с  корабите с втечнен газ

к.д.п. Христо Папукчиев, експерт в областта на морския транспорт Напоследък темата за газовата независимост и енергийното оцеляване на България, а така също и на партньорите ни от ЕС се трансформира […]

ЖП транспорт

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS в железопътния участък Русе-Каспичан

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS – ниво 2, в железопътния участък Русе-Каспичан. Крайният срок за получаване на индикативни предложения от заинтересованите страни изтече на 26 юли 2022 г. […]