Екологични организации на пресконференция за ЛОТ 3.2 на АМ „Струма“

С настоящото бихме желали да изразим нашата позиция по отношение изпълнението на Автомагистрала „Струма”, както и да обърнем внимание на идентифицираните рискове във връзка със строителството на най-предизвикателния от десетилетия насам участък от магистралата, а именно Лот 3.2 между Крупник и Кресна.

Автомагистрала „Струма” е част от Транс-европейски Коридор № IV, свързващ градовете София, Кулата и Солун и освен това представлява част от Приоритетен проект 7 на ЕС. Важността на транспортното направление на автомагистрала „Струма” е констатирана още през 90-те години на XX век, когато са изпълнени и първите цялостни предпроектни проучвания. АМ „Струма“ е не само един от най-големите инфраструктурни проекти в България, но е и един от най-сложните от инженерно-техническа гледна точка, както и е най-екологичната магистрала, която до този момент е изграждана в нашата страна. Но защо се забавя строителството на един от най-големите транспортни проекти за България за периода 2014-2020 лот 3.2 на АМ «Струма» преминаването на Кресненското дефиле? Времето напредва, а проектът не може да стартира. Ще изгуби ли България парите по ОП «Транспорт и транспортна инфраструктура»?

Оказва се, че подозренията за съществуването на лобистки и финансови интереси се оправдаха. Оказа се, че български неправителствени екологични организации, подвеждат отговорните институции в България и ЕК, както и цялото ни общество. Те продъжават да изпращат писма до ЕК, в които пишат, че трябва да се спрат парите за проекта „Струма“, и че трябва Бъгария да бъде проверявана многократно, за да се забави изпълнението на проекта. Суматохата, която създават в средите на ЕК има една цел – да се попречи на изграждането на магистралата и България да изгуби пари, забележете става дума за европейско безвъзмездно финансиране. Това ние квалифицираме като предателство на националните интереси.
Наш дълг е да разобличим тези среди, започвайки с техните подставени лица, тук в България. Надяваме се, че няма да ви учуди факта, че срещу някои от „псевдо-зелените“ представители текат прокурорски проверки за неправомерно усвояване на европейски и национални финансови средства по ОП „Околна среда“ сектор „Биоразнообразие“, както и срещу явните индикации за търговия с влияние. Това са хора злоупотребяващи с приоритетите на околната среда от която напълно е изключен човека, това са лица занимаващи се с опазване на околната среда единствено за лична изгода и облагодетелстване с милиони. При по-сериозно вглеждане в „лобистичната“ дейност на тези „еколози“ прозират корупционни схеми, отиващи далеч, извън границите на нашата страна. Около проекта за магистрала „Струма“ се забелязва нещо повече от заинтерисованост от страна на Екологичното сдружение „За земята“. Негов представител Андрей Ковачев е включен в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт“, но поведението му там може да се интерпретира само като лобистично… Позициите на подобни еко-активисти и неправителствени организации оставят впечатление за обвързаност с чужди интереси.
Отбелязахме в редица публикации колко рискован и опасен за здравето и живота на строителите и хората в региона -проекта 15км дълъг тунел, за който лобират „ псевдо зелените“ еколози.
В тази връзка, след като се запознахме с експертните оценки на авторитетни специалисти от БАН както и позицията на независимата международна експертиза , акцентираме върху няколко аргумента, които ни дават достатъчно основание също да се обявим срещу изграждането на дълъг тунел от 15 км. Тези аргументи са следните:

От екологична гледна точка е дълбоко погрешно и неправилно мнението, че варианта „дълъг тунел“ е добър защото няма да има замърсяване на околната среда. Ако говорим за замърсения въздух в „дълъг тунел“, то същият трябва да бъде изведен чрез системата за вентилация на по-високи коти в планината,което неминуемо ще замърси околната среда.
При прокарването на двете тунелни тръби ще се извадят повече от 8 милиона куб. скални маси, депонирането на които се оказва сериозен проблем.
Не са анализирани строителството и експлоатацията на временните и обслужващите пътища, нито какво става с наличните високи подпочвени води, които ще бъдат дренирани при изграждането на тунела и което ще доведе до изсушаване и обезлесяване на големи площи. Изграждането на дренажната завеса под двете тунелни тръби ще се превърне в огромен дренаж, който ще осуши голяма трапецовидна зона, в която ще настъпи екологична катастрофа за всички видове флора и фауна.

Не се обръща внимание на опасността от изтичане в „дългия тунел“ на радиоактивния елемент радон (Rn). Този инертен газ идва от големи дълбочини в райони на активни разломи и прониквайки през пукнатини, може да се натрупа в тунела в огромни концентрации. Радонът е единствения инертен газ от веригата на разпада на урана. Два от продуктите на радона излъчват алфа-частици, които фиксирани в аерозоли се поглъщат при вдишване и предизвикват рак на белия дроб..

По трасето на съществуващият в момента републикански път няма изградени никакви защитни съоръжения за опазване на животинските видове. Тук възниква въпроса защо представители на НПО, след като апелират „Да спасим Кресненското дефиле“, не споменават никъде, че този път, по който се унищожават животински видове, ще продължава да съществува и да се убиват огромен брой животни. С цел екозащита, сегашното трасе на републиканския път трябва да бъде изцяло реконструирано и обезопасено със защитни съоръжения./ Българският ловно-рибарски съюз като една от големите неправителствени организации в България и като председатели на Общо-европейския ловен. съюз изразиха експертно становище относно миграционните пътища на дивите животни за. изграждането на огради.в началото и края на късите тунел с определена височина както и други защитни съоръжения……..

Когато е предложен варианта „дълъг тунел“, не са отчетени изключително неблагоприятния геоложки строеж на масива, съществуването на множество разломи, четири от които са активни, както и преминава през най-високата сеизмична област за България.
Не трябва да забравяме, че тунелните съоръжения са особено уязвими към терористични нападения. При засилване на терористичната опасност в световен мащаб, този факт придобива особено значение. Неотдавна „Ислямска държава“ обяви намерение да пренесе своята дейност на Балканите. За такъв род „дейности“ един толкова дълъг тунел несъмнено би бил привлекателна цел.
Самото строителство на дългите тунели ще продължи 7 до 10 години, което означава да се затвори региона и да се излезе извън всички срокове за усвояване на европейските пари, т.е. ще бъдат изгубени.
Още по-страшно звучи и тезата, че сегашното трасе може да изгуби международния си статут и да се превърне в еко-пътека, т.е да спре трафика по него. Пътят, който съществува от стотици години като транзитен коридор / и то един от най-натоварените/, пътят който създава работа и връзка между хората както в региона, така и в чужбина да се превърне в туристическа дестинация – това са все абсурдни идеи на „псевдо зелените“, които влизат в регистъра на идентифицираните национални предателства.

Рискът от неизпълнение на Лот 3 на АМ „Струма“, в участъка на Кресненското дефиле, ако се строи „дълъг тунел“, е много голям. Най-лошият, но възможен сценарий е провал на изпълнението на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и налагането на непосилна за България финансова санкция от страна на ЕК. Всички тези, които се опитват да извиват ръцете на нашето държавно ръководство, за да похарчи два пъти повече средства за изграждането на магистрала „Струма“ могат да бъдат наречени национални предатели.
От всичко изложено дотук е видно, че строителството на вариант„дълъг тунел“ е недостатъчно обосновано и нецелесъобразно. Направеният анализ по всички показатели определят безспорните предимства на вариант „алтернативно трасе“. Единствената алтернатива – система от къси тунели, естакади и надземен път. Запазва се и се модернизира сегашния път през дефилето, с което ще се ограничат рисковете от катастрофи! Това е проект за по-безопасен, по-евтин и по-екологичен път през дефилето, за по-кратко време и по-надеждна екологична защита на населението . И не по-малко, но много важно – „алтернативният вариант“ ще струва с 1млрд. лева по-малко.
Десетки хиляди са участниците в нашите неправителствени организации.- членовете на Български ловно–рибарски съюз / членовете на Федерацията на потребителите в България : в структурата на Асоциацията „Кластер зелен товарен транспорт“ членове са едни от най-големите сдружения и учебни заведения като – ВТУ „Т.Каблешков“, СОМАТ, „БМФ ПОРТ БУРГАС“ЕАД, Еколоджистикс ЕООД, и още 12 големи сдружения. Не по-малък е потенциалът на останалите неправителствени организации, които се отнасят много зряло и отговорно към необходимостта от подобряване на нашата комуникация и двустранна информираност. Тук е мястото да отбележим, че освен прословутата политическата коректност, за нас съществува преди всичко един най-важен приоритет – и това е истината.

Ние, като природозащитни организации сме убедени, че когато се изпълнят необходимите мерки за опазване на флората и фауната в региона, когато стриктно се спазват всички норми на Европейското законодателство за работа в зони с особено биологично разнообразие, то резултатите от прилагането на варианта „алтернативно трасе“ ще получи много по-добра оценка за екологичност, спрямо решението зa дълъг тунел.
Нека всички заедно да се изправим срещу демагогията,
фалшивите екологични аргументи и националното предателство.
. В името на истината каним Ваши представители да посетят нашата пресконференция и своевременно да се запознаят с целия обем от аргументи, факти и експертни оценки по въпроса за строителството на магистрала Струма. Ние продължаваме да поставяме нашите въпроси, чиито отговори очакват нашите многобройни членове и няма да спрем до тяхното разрешаване.

С уважение:
Българска асоциация за селски и екологичен туризъм
Български ловно-рибарски съюз
Екологично сдружение „Марица 2004“
Сдружение „ Кластър Зелен товарен транспорт“
Федерация на потребителите в България
Сдружение „Кластър уелнес БГ“
За Екосдружение протект проект

 

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]