Седем кандидата за модернизация на сградата на Магазия 1 в Пристанище Бургас

Общо седем оферти са подадени в обявената от ДП "Пристанищна инфраструктура", клон териториално поделение Бургас, обществена поръчка за инженеринг за обект "Модернизация на сграда Магазия 1" на терминал Изток 1 на пристанище Бургас. Прогнозната стойност на поръчката е 4 200 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнението й – 480 дни.
В регламентирания срок оферти са подали ДЗЗД ТФС, ДЗЗД "Магазия инженеринг", консорциум "Щрабаг – Гебуплан, Магазия 1, Пристанище Бургас", Консорциум "Планекс – Архлайн – Порт Бургас", "Морска зона" ДЗЗД, "Техноимпортекспорт" АД и "Аква систем" АД. При отварянето на офертите заради пропуски в документацията или неспазване на условията за подаването й от процедурата бяха отстранени консорциум "Планекс – Архлайн – Порт Бургас" и "Аква систем" АД.
Офертите на останалите участници в процедурата ще бъдат оценявани според следните критерии: техническо предложение за проектиране, срок за изработване на инвестиционен проект във фаза "технически проект", работна програма за изпълнение на строителството и предлагана цена за изпълнение на договора.
Сградата на Магазия 1 (през годините използвана за склад за зърно, фураж и др.) е разположена в северната част на източния вълнолом, при 3-то и 4- о корабни места. Строена е през 1903 г. и е една от най-старите постройки на територията на пристанището. Сградата е едноетажна, двукорабна, с метална нитована конструкция, която е с историческа стойност. Реконструкцията на сградата е част от концепцията за отваряне на града към морето, или т. нар. проект "Супер Бургас".
В реализацията на първия етап на Зоната за обществен достъп на територията на пристанище Бургас–изток е предвидено превръщането на съществуващата сграда на Магазия 1 в морски център с изложбени, атракционни и образователни функции, както и с функция на морска гара за каботажно плаване. Според действащия ПУП се предвижда запазване на петното на застрояване и евентуално надстрояване. Желанието на възложителя е новата сграда да запази обема и формата на старата, без да се надстроява. В архитектурно отношение изискванията към проекта включват запазване на характерния силует, реставриране и експониране на запазените части на уникалната метална конструкция. Образът, който трябва да се постигне, да е лаконичен, ясен, съвременен, в съчетание с пристанищния характер на околното пространство.

Източник: gradat.bg

 

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…