Европейският парламент засилва правата на пътниците в железопътния транспорт

A man in winter clothes, waiting with his bike, the train. In the background the train that is about to arrive.
  • Повече възможности за пренасочване в случай на закъснения или отмяна
  • По-голяма помощ за хората с намалена подвижност
  • Повече място за велосипеди

Новите правила осигуряват по-добра защита на пътниците в железопътния транспорт в случай на закъснения и отмяна на услуга или в случай че те се сблъскват с дискриминация.

В четвъртък Парламентът одобри споразумението с държавите членки относно преразгледаните правила за правата на пътниците в железопътния транспорт. Правилата ще гарантират, че пътниците могат да бъдат пренасочени и да получат помощ в случай на закъснения и отмяна. Ще бъдат подобрени достъпът и помощта за хората с намалена подвижност. Ще се осигурят и повече специални места за превоз на велосипеди.

Помощ за блокирани пътници

При закъснение от над 60 минути пътниците могат да изберат дали напълно да им бъде възстановена стойността на билета, или да продължат пътуването си, или да бъдат пренасочени при сравними условия, но без да понасят допълнителни разходи. Те трябва да могат да пътуват в същата класа като обозначената на оригиналния билет. Пътниците във влакове ще могат сами да организират пътуване по различен маршрут и да получат обезщетение за закупуване на нов билет, ако железопътният оператор не съобщи възможности за пренасочване в рамките на 100 минути след планирания час на заминаване.

Задълженията за пренасочване ще се прилагат дори в случай на непреодолима сила. При необходимост ще трябва да бъдат осигурени храна и освежителни напитки, а разходите за настаняване ще бъдат възстановени.

Новите правила също ще осигурят повече яснота относно това какви обстоятелства могат да се считат за непреодолима сила, което би освободило железопътните дружества от задължението да изплащат обезщетение за закъснения или отмяна. В допълнение към екстремните метеорологични условия и големите природни бедствия, новите правила вече включват случаите на сериозни кризи, свързани с общественото здраве, или терористични нападения. Железопътните стачки няма да бъдат обхванати от това освобождаване.

Помощ за хора с намалена подвижност

За пътниците с намалена подвижност ще бъде осигурена по-голяма гъвкавост при организирането на пътническите услуги, тъй като те ще могат да получават помощ при пътуване, ако уведомят оператора 24 часа по-рано (съгласно действащите правила е необходимо операторът да бъде уведомен 48 часа предварително). Когато се изисква придружител, то придружителят пътува безплатно. На пътниците с намалена подвижност, използващи куче водач, се гарантира, че животното може да пътува с тях.

Повече място за велосипеди във влаковете

С цел осигуряване на по-устойчива мобилност и удобни алтернативи, всички влакове трябва да бъдат оборудвани със специални места и стоянки за велосипеди. Всеки влак трябва да разполага с най-малко четири места за превоз на велосипеди.

Цитат

„”Имаме много добри новини за пътуващите с влак, тъй като успяхме да осигурим еднакви минимални права на пътниците в целия ЕС, когато става въпрос за пренасочване, места за велосипеди, директни билети и правата на пътниците с ограничена подвижност. Това са важни стъпки в превръщането на железопътния транспорт в по-удобен за пътниците“, заяви докладчикът на ЕП Богуслав Либерадзки (С&Д, Полша).

Следващи стъпки

Преразгледаните правила ще се прилагат по принцип за всички международни и вътрешни железопътни пътувания и услуги в целия ЕС, като се предвижда възможност държавите членки да освободят вътрешните железопътни услуги от прилагането за ограничен период от време.

Правилата ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС. Те ще започнат да се прилагат две години по-късно, с изключение на изискванията за пространство за велосипеди, които ще бъдат приложими четири години след влизането в сила на регламента.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210422IPR02605/evropeyskiiat-parlament-zasilva-pravata-na-ptnitsite-v-zhelezoptniia-transport

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…