Инж. Милчо Ламбрев, НКЖИ: По жп линията Пловдив – Свиленград ремонтирахме 10 гари, изградихме 10 пътни и 7 пешеходни надлези

Фокус: Инж. Ламбрев, днес се въвежда в експлоатация Позиция 1 „Димитровград – Харманли“, част от проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград. Какви бяха проблемите по проекта и предприетите действия?
Милчо Ламбрев: Проектът е част от железопътната магистралa Калотина – Драгоман – София – Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници и е сред приоритетните проекти с национално значение в сектора на транспорта. Това е най-старият жп проект, стартиран с еврофинансиране още по програма ИСПА. Голяма част от отсечките бяха пуснати в експлоатация през тази година, а сега приключи и най-сложният участък в района на Симеоновград. Трудностите там бяха свързани с отчуждителни процедури, с откриване на археологически обекти, както и с високите нива на водите на река Марица. Линията е построена 1873 г., а последната й реконструкция е през 1970 г. Експлоатационната й скорост до момента беше 70 км/ч с постоянно намаляване на скоростта при прелези и др. съоръжения.
Фокус: Можем ли да кажем, че с откриването на днешния участък вече имаме изцяло реконструирано жп трасе от Пловдив до Свиленград?
Милчо Ламбрев: Да, целият маршрут е окончателно и успешно завършен. Извършени бяха всички дейности, за да може линията да достигне параметри от скорост 160 км/ч за конвенционален подвижен състав и 200 км/ч за подвижен състав с накланящи се кошове. Това означава земни работи, работа по железен път, контактна мрежа, по гари, приемни здания и всички други дейности, които позволиха жп линията да отговаря на европейските изисквания за безопасност на движението, оперативна съвместимост и опазване на околната среда.
Днес официално пускаме в експлоатация и последната отсечка – от Димитровград до Харманли. Проектът е изключително важен за развитието на железопътния транспорт в страната и на транзитния трафик през България. Освен че намалихме времепътуването, подобрихме ефективността на жп линията, чрез съкращаване на дължината й от 71.15 км на 69.12 км.
Проектът отговаря на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и за преминаване на железопътната линия през урбанизираните територии. Монтирани са шумозащитни ограждания. С реализирането му се премахват всички пресичания на железопътната линия на едно ниво с друг вид наземен транспорт, с което значително се подобрява безопасността на движение.
Премахнахме общо 17 прелези по трасето и изградихме 10 нови пътни надлези, 7 пешеходни надлези и 3 пешеходни подлези. Ремонтирани са общо 11 гари по маршрута – Катуница, Поповица, Първомай, Димитровград, Нова Надежда, Симеоновград, Харманли, Любимец, Свиленград и др.
Фокус: Какво е финансовото обезпечаване на проекта?
Милчо Ламбрев: Първата част от проекта – от Крумово до Димитровград, беше финансирана от предприсъединителната програма ИСПА. Вторият етап – от Димитровград до Свиленград и съответно до гръцка и турска граници, се финансира от Оперативна програма „Транспорт“. Останалата част от средствата осигурихме от бюджета на НКЖИ като бенефициент. Вложените средства за изграждане на цялото направление от Пловдив до границите с Турция и Гърция са около 867 млн. лв.
Фокус: Предстои и въвеждане в експлоатация на интермодален терминал Пловдив. Какви са ползите и как ще се отрази на жп превозите в страната?
Милчо Ламбрев: Проектът има голямо стратегическо и икономическо значение не само в регионален, но и в общоевропейски аспект. Това е първият по рода си интермодален терминал, който е изграден с евросредства и публично-частно партньорство. Държавата изгражда базовата инфраструктура, а след провеждане на концесионна процедура, избраният оператор ще изгради структурата и оборудването на терминала.
Неслучайно регионът е избран за първия интермодален терминал, тъй като Пловдив е с най-голяма концентрация на автомобилен бизнес и той ще бъде едно прекрасно допълващо звено в цялата интегрираност на региона в неговите логистични дадености -местоположение, летище, транспортни коридори, високоскоростна жп линия.
Надяваме се, че въвеждането му в експлоатация ще доведе до привличане на нови товари в железопътния транспорт, тъй като развитието на интермодалните превози е приоритет в цяла Европа. Тарифната политика на компанията е така ориентирана, че да привлича такива товари. Това са най-ниските инфраструктурни такси, които се ползват в системата на НКЖИ. Отделно очакваме да се намали тежкотоварния трафик по магистралите, което ще има сериозен ефект и по отношение на опазването на околната среда и живота на хората.

 

Агенция Фокус