ИРУ ПРИЕ ИСКАНЕТО НА АЕБТРИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНИТЕ НА КАРНЕТИТЕ

По инициатива на УС на АЕБТРИ на 16.02.15г. в Женева се проведе среща между представителите на българската асоциация и Президента и Ген.Секретар на ИРУ На срещата Председателят на УС на АЕБТРИ т-н Георги Петър Нейчев запозна ръководството па ИРУ с проблемите, които възникнаха след рязкото покачване курса на швейцарския франк спрямо еврото /близо 20%/. Това даде отражение върху цената на ТИР -карпетите, тъй като закупуването им от Швейцария става с местната валута. Посочено бе, че промяната в цените на карнетите е значително по-малка в сравнение с нарастването на курса на шв.франк, но въпреки това в някои средства за масова информация имаше отправени критики, като в повечето случаи се ползваше невярна информация от рода на това, че в Румъния има четири асоциации, които са гарант на системата ТИР . В изложението си т-н Петър Нейчев запозна господата и с проблемите, които създават основно системните нарушители на ТИР -конвенцията и др. Той благодари на ръководството па ИРУ за това, че се съгласи с искането па АЕБТРИ да се намали, макар и за два месеца цената на ТИР -карнетите.На срещата стана ясно, че подобни проблеми имат всички страни от Еврозоната и България, чийто лев е с фиксиран курс спрямо европейската валута и нарастването на цената ТИР -карнетите, не е прищявка нито на ИРУ, нито на местните асоциации. Потвърдена беше високата оценка на ръководството на ИРУ за повече от половин век съвместна работа с АЕБТРИ . Подчертано бе, че се осъществява одиторски контрол по места и няма основание да се счита, че има монопол. Напротив, счита се, че отговорността за гарантиране на системата ТИР не трябва да бъде размита с повече представители по места. Очаква се в скоро време еврото да се стабилизира и се подобри курсът спрямо швейцарския франк, а с това да се намалят цените на карнетите.

Източник: Български транспортен вестник, 20.02.2015г.

Автомобилен транспорт

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ: Лошите парламентарни практики на управляващите доведоха до напрежението в сектора на пътническите превози

Господин Мутафчиев, каква е причината за напрежението при автобусните превозвачи, заради което от утре се очакват протестни действия? Причината е ясна, неизпълнени ангажименти от страна на управляващите да предприемат действия […]

ЖП транспорт

През Закона за ЖП транспорта МС бетонира нови тлъсти бонуси: Мая

на Министерския съвет, главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица. […]