Ивайло Московски: През 2016 слагаме на масата проблема с жп връзката към Беломорието

Евтим Цветков

– Г-н министър, така и така сте в Златоград, да ви попитам запознат ли сте с предпроектните проучвания на жп-прехода към Беломорието през Златоград?

– Има няколко варианта, колегите от Националната компания „Железопътна инфраструктура” са си свършили работата, но те все пак са свързани с взаимодействия с партньорите от Гърция и все още нямаме ясна идея от тяхна страна как да бъдат реализирани.

– Могат ли местните хора да се надяват евентуално на една актуализация на проекта, не неговото, така да се каже, реанимиране? Знаете, че още Антон Страшимиров е оглеждал и давал географско-експертни заключения до някогашното Министерство на железниците, след това и министър-председателят Богдан Филов е извършвал трасирането на линията през с. Кушла, Златоградско. През 1993/94 г. специален ваш екип изследва терена тук на място и значи държавата притежава всичко необходимо като разработки…

– Разбира се, да, това е вярно. По принцип тук имаме трасе със сериозен потенциал, имаме готовност да го развиваме – като предпроектна готовност ние сме в кондиция, но е хубаво да направим една съвместна среща с гърците, за да се уточнят някои подробности. А не ние сами да вършим неща, които не е ясно дали ще могат да се реализират. Все пак проектът трябва да е от обща полза за двете страни, просто засега нямаме необходимата координация с колегите от Гърция. Но през 2016 г. се надявам да се направят експертните срещи, включително аз при посещенията си в Гърция, или пък колегата ми оттам ако идва, ще гледаме да го сложим този проблем на масата. Поемам ангажимент за един нов оглед, заедно с колегите от НК „Железопътна инфраструктура”, които са работили. Мисля, че имаме готовност… 

 

Източник: в. Сега