Изпреварваме традиционни морски държави с приключването на VTMIS проекта

Движението и състоянието на корабите, плаващи в морските пространства на България, до няколко месеца ще започнат да се следят по електронен път. Това става възможно с изпълнението на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове“ (VTMIS), който е във финална фаза на изпълнение. Стойността му е 39 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Модерната информационна система позволява да се проследява целия морски трафик на екран и да се обменят в реално време данни за корабите. Това дава възможност на спасителните екипи да реагират незабавно, когато има бедстващи плавателни съдове – както се случи през април 2014 г., когато либерийският контейнеровоз „Индипендънт Венчър“ заседна в плитчините пред Аспаруховия плаж във Варна.

България изпреварва традиционни морски държави

„Възможностите на новата система рязко повишават ефективността на търсенето и спасяването на бедстващи плавателни съдове и съдействат за опазване на морето и крайбрежната територия от замърсяване.“

Така най-кратко обяснява предимствата на VTMIS инж. Златко Кузманов – директор на дирекция "Комуникации и информационно обслужване на корабоплаването" в ДП „Пристанищна инфраструктура“, бенефициент по проекта.

„България е сред първите държави в Черноморския регион, която въвежда в експлоатация принципно ново навигационно оборудване – Автоматичната идентификационна система (AIS) и на тази база изгражда съвременна интегрирана система за управление на корабния трафик, изпреварвайки и някои европейски държави. Така всеки кораб над 300 бруторегистър тона, съоръжен според изискванията на Международната морска организация със съответния корабен комплект, може да бъде идентифициран и с точност до няколко десетки метра да бъде определено неговото местоположение. Това се постига чрез разполагането по крайбрежието на приемно-предавателни радиостанции, управлявани дистанционно от Брегови центрове. Базовите станции на AIS се намират на Калиакра, Кичево, Емине, Бургас и връх Китка

Двете кули

Новият брегови център в Аспаруховия парк на Варна вече впечатлява с архитектурната си визия. Сградата е напълно готова и със сигурност ще се превърне в един от символите на морската ни столица.

На първия й етаж се намира Ситуационният център за управление при кризи. На втория е техническата зала, където е разположен „машинният интелект“ – всички необходими за функционирането на бреговия център съоръжения. Третият етаж е предвиден за оперативния център на българската част на Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS). Неговата задача е да осигурява комуникациите при аварийни ситуации, търсене и спасяване, да наблюдава честоти и канали за бедствия, да разпространява предупреждения за опасности. Така България ще изпълнява задълженията си по прилагане на Конвенцията за опазване на човешкия живот на море – SOLAS Convention. На последния етаж е оперативната зала за управление на корабния трафик.

„Тази зала е предназначена за извършване на комуникации – радиовръзка с корабите и особено при операции за търсене и спасяване, при нефтени разливи, т.е. тук са съсредоточени информацията и управлението“, уточнява ръководителя на проекта инж. Златко Кузманов.

Втора брегова кула, също с оригинална визия, е построена в пристанище Бургас, близо до Морската гара. Общата инвестиция за построяването на двете сгради е около 4 млн.лв., осигурени от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Двата брегови центъра ще извършват наблюдение и управление на трафика 24 часа в денонощието. Те са проектирани и изпълнени така, че да бъдат взаимозамеяеми и при необходимост всеки от тях да може да поеме функциите на другия.

Проектът предвижда и изграждане на още 20 обекта по цялото крайбрежие, в които ще бъдат разположени последно поколение радари, радиостанции, телевизионни камери, системи за електронно идентифициране на плавателните съдове, метеосензори. С тях се извършва пълно проследяване на корабите в пристанищата, заливите, морските пространства и се гарантира безопасно плаване.

Данните се събират и обработват автоматизирано, без да е необходимо присъствието на наблюдатели на място, което повишава ефективността при търсене и спасяване на бедстващи кораби.

С въвеждането на новата информационна система страната ни ще изпълни и влизащата в сила през юни 2015 г. директива на ЕС, която задължава всички държави-членки да създадат организация за електронно обслужване на корабите, които посещават пристанищата.

Идеята на това „електронно гише“,

също част от проекта VTMIS, е всички гранични служби да получават нужната им информация от един единствен източник. Данните, които събират пристанищните власти, ИА „Морска администрация“, „Гранична полиция“, митниците и санитарните служби, ще се въвеждат по електронен път. Не само заинтересовани институции, но и представители на морския бизнес като корабните агенти, ще могат да ги ползват за бързи справки, което е фактор за подобряване на конкурентоспособността. Така компаниите могат по-добре да планират посещенията на корабите в пристанищата и товаро-разтоварните дейности в тях.

Това потвърждава и к. д. п. Гриша Атанасов – ръководител на сектор "Управление на трафика – Бургас" в ДП "Пристанищна инфраструктура“, който отговаря за безопасността на корабоплаването, контролира и наблюдава корабния трафик в района от нос Емине до Маслен нос. „Ще се извършва обмен на информация между новия брегови център, корабните агенти, самите кораби и държавните служби, които имат отношение към корабоплаването – Изпълнителна агенция „Морска администрация“, „Гранична полиция“, „Пилотска станция“, пристанищните оператори, влекачните компании. Бургаското пристанище е определено чрез европейската транспортна политика като опорно пристанище за България, което означава, че пред него има огромни перспективи. Това е свързано и с посещенията на круизни кораби, силното активизиране на пасажерските плавания до остров „Света Анастасия“ – посещенията там достигнаха десетки хиляди. С навлизането на новите системи изключително ще се подобрят условията за морския транспорт и бизнес. Аз и колегите ми сме удовлетворени, че сме част от всичко това“, заяви Атанасов.

След успешното завършване на проекта всички комуникационни, радионавигационни, видео и метео подсистеми ще бъдат интегрирани в единна национална морска информационна система, свързана с аналогичните общоевропейски структури. В експлоатацията й са заети 80 човека. Цялостното управление на системата за контрол на корабния трафик се изпълнява от специализираното поделение „Ръководство на корабния трафик – Черно море”.

 

24 часа

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]