Кметът на Елин Пелин: Постигнахме много с реализацията на инфраструктурните проекти

Ивайло Симеонов - кмет на елин пелин . интервщ за изграждането на инфраструктурни проекти в Общината


Ивайло Симеонов е роден на 1 август 1976 г. в гр. Елин Пелин. Той завършва своето средно образование в СОУ „Васил Левски“ в родния си град през 1995 година. Продължава образованието си, дипломирайки се като инженер по комуникационна техника от Факултета по комуникационна техника и технологии на Техническия университет – София. През 2012 г., той защитава докторат в Стопанския факултет на същия университет на тема „Управление на развитието на човешкия потенциал в иновативните организации’’.

Същата година, той става и магистър икономист със специалност ‘’Корпоративна сигурност’’ в УНСС, гр. София.

Удоволствието от работата с млади, амбициозни хора става една от причините Ивайло Симеонов да развива академичната си кариера. Той заема позицията доцент по ‘’Автоматизирани системи за обработка на информация и управление’’ в Техническия университет – София и активно се ангажира с преподавателската дейност по дисциплините ‘’Мениджмънт на високите технологии’’, ‘’Мениджмънт на проекти в информационните технологии’’ и ‘’Иновации и предприемачетво’’.

Специално за Транспортал направихме интервю с инж. Симеонов относно изграждането на инфраструрните проекти и динамичния и труден мандат.

1. Инж. Симеонов, община Елин Пелин излезе от един изключително динамичен и труден мандат. Ковид кризата, нестабилната политическа обстановка засегнаха общините необратимо. Успяхте ли да реализирате плануваното и обещаното преди четири години?

Социално-икономическите показатели на общината са добри, работим на пълни обороти. Успяхме да реализираме и да започнем изпълнението на много от задачите, които си бяхме поставили като цел. Въпреки трудностите, осигурихме и финализирахме много проекти не само в града, но и в по-малките населени места в община Елин Пелин. Асфалтирахме улици в села, които никога не са били асфалтирани – като Петково, Габра, Крушовица, Лесново, Доганово, Григорево, Караполци, Огняново. Подменихме стотици квадратни метра тротоарни настилки. За мен е успех, че капиталовата програма се изработва съвместно с кметовете по населените места. Всяка една инвестиция е съобразена с тези хора, които са най-близо до жителите на общината. Те са постоянно на терен и разбират кое е важното. Поставили сме си цели, които постигаме с много труд и екипна работа. Но и днес проблемите, пред които сме поставени са същите. Необходимост от подмяна, рехабилитация на водопреносна и канализационна мрежа и подобряване, реновиране и изграждане на пътна и транспортна инфраструктура. За мое съжаление, това са проблеми, които до голяма степен не зависят само от нас. С бюджета, който имаме правим всичко възможно, за да бъдат нещата по-добре, но това не се случва със скорост, която ни се иска.

2. Повечето кандидат кметове избягват да говорят за проблеми, особено в разгара на кампания.

За съжаление проблемите са там, независимо дали го признаваме или не. И ако някой си мисли, че сядайки  на кметското място ще може да промени всичко за месец, само показва колко неподготвен е за работата, която се води в Общината и колко не познава администрацията. За последните осем години съм се борил за всеки един проект, който сме реализирали и се реализира. Държавната машина е мудна понякога, но с устойчивост и добре подготвени проекти се движим напред. Не само успяхме да спечелим , но и напълно реализирахме проекти, които променят облика на цялата община. На масата стоят готови и одобрени  проекти, които са от изключително значение за жителите на община Елин Пелин, като рехабилитация на пътя между с. гара Елин Пелин и с. Лесново, пътят град Елин Пелин – Петково – Долна Малина, пътят от с. Мусачево през с. Равно поле до сп. „Верила“. Това са проекти, за които екипът на Община Елин Пелин си е свършил работата, издали сме всички необходими документи и разрешения за строеж, сега е ред на държавата.

3. В мрежата доста често се повдига въпросът за загубен воден цикъл и пропуснати ползи от страна на общината, от което най-засегнати са хората. Днес чистата вода не трябва да е лукс, а нещо нормално, нали?

Абсолютно съм съгласен. ВиК секторът е болна тема на не една община. Водопреносната ни мрежа е изградена предимно с етернитови тръби, които са поставяни преди много време – 40 до 80 години. Постоянните аварии водят до загуби на питейна вода, които достигат до 80%. На практика обаче, сдружението „Водоснабдяване и канализация“ София област е оператора, който има право да се разпорежда, да събира таксите на хората и да поддържа водопреносната мрежа, а Община Елин Пелин има само 6% дялово участие в дружеството „Водоснабдяване и канализация“ и няма как да упражним ефективен контрол над неговата дейност. 

Болно ми е, че много хора в общината са били подлъгани от илюзията за спечелен воден цикъл на територията на общината. Още през 2018 година АДФИ излезе със становище, че изобщо няма наличие на документи, удостоверяващи изпълнението на дейностите по сключените договори с изпълнителите, за уж спечеления воден цикъл. Моите действия в онзи момент бяха единственото законосъобразно и правилно управленско решение. Изплащането на въпросните 700 000 лв., които се търсят от общината, щеше да бъде закононарушение, водещо до сериозни санкции. Нещо повече в доклада на АДФИ е записано, че изплатените авансови суми са платени неоснователно. И имаме решение на съда по този въпрос.

И въпреки това, през мандат 2019 – 2023 година за изграждане и реабилитация на канализационни и водопроводни мрежи, водоснабдителни системи и съоръжения в населените места са подменени общо над 33 км. водопроводна мрежа с включени сградни отклонения. Това е в резултат на много усилия и работа, която дължах на хората, които ни подкрепиха.

4. А сега накъде?

Със сигурност, не и към напразно дадени обещания. Защото хората не го заслужават. За тези осем години се убедих, че заедно можем повече, когато сме единни можем да решим проблемите един по един. Само когато работим в екип, можем да изградим обща визия кое е най-добро за хората, а ние успяхме да направим именно това. Да създадем работещ и сплотен екип. Основната работа на кметовете е не да разделяме, независимо дали е на политическа, на териториална или на друга база, а да търсим и намираме сили да работим заедно, да се обединяваме около отделни казуси, които касаят всички ни.

От екипа на Транспортал благодарим на инж. Симеонов за отделеното време!