Кораб за 2,8 млн. евро ще бори нефтени разливи

Европейската агенция за морска безопасност EMSA организира търг за избор на кораб за борба с нефтените разливи, който ще бъде базиран у нас.

Договорът ще е на стойност 2,8 милиона евро, срещу които одобреният плавателен съд трябва да поддържа 24-часова готовност да реагира при евентуален крупен разлив по западното крайбрежие на Черно море през следващите 4 и половина години. Веселин Василев, Европейска агенция за морска безопасност: "Ако има голямо бедствие, ако един танкер се счупи и разлее 10 хиляди тона, нашите кораби са танкери с голям капацитет, които могат с оборудването, което ние предоставяме, да локализират, съберат тези нефтоводни смеси в танковете си."Досега тази роля изпълняваше кораб “Ентърпрайз”, чийто договор изтича през есента. Необходимо е България да има нов кораб за борба с нефтени разливи заради предстоящите сондажи в блок “Хан Аспарух”. Заявки за търга се приемат до 22 юни.