Лидерите в областта на транспорта се обединиха в Брюксел

лидери в транспорта се събраха в Брюксел
Credit: Bolt - Bogdan Hoyaux

По време на знаково събитие 16 изпълнителни директори на водещи европейски компании в областта на транспорта поставиха началото на работната група на ЕС за мобилност на бъдещето в Брюксел, чиято цел е да съгласува иновативните решения с целите на ЕС и да се справи с общите предизвикателства в транспортния сектор.

В знаково за европейския транспортен сектор събитие, 16 главни изпълнителни директори и основатели, представляващи най-влиятелните частни компании за транспорт и стартиращи предприятия на континента, се обединиха, за да поставят началото на работната група на ЕС за мобилност на бъдещето. Тази амбициозна инициатива има за цел да съгласува иновативните усилия на тези лидери в индустрията със стратегическите цели на Европейския съюз.

Европейският комисар по въпросите на транспорта Адина Вайне заяви:

“Бе поставено началото на работната група на ЕС за бъдеща мобилност, в която 16 изпълнителни директори и основатели на водещи частни предприятия в областта на транспорта и стартиращи предприятия в Европа обединиха усилията си. На динамичната среща се концентрираме в нуждите на нашите иноватори в областта на транспорта и разгледахме новаторски инициативи като Стратегията за дронове 2.0 и бъдещите регулаторни рамки на Hyperloop. Европейският съюз увеличава финансовата подкрепа за транспортните иноватори и стартиращи предприятия чрез клъстер 5 на програма “Хоризонт Европа” и EIT “Градска мобилност”. Европейският съвет за иновации, разполагащ с бюджет от 10 млрд. евро, призовава транспортните предприемачи да кандидатстват.”

Участващите компании споделят обща цел: въвеждане на нови решения, които да отговорят на нарастващото потребителско търсене и да направят мобилността по-устойчива, достъпна и свързана. Въпреки постиженията на Европа в областта на мобилността, предизвикателствата продължават да съществуват.

Основната цел на работната група е да информира и насочва създателите на политики в ЕС за следващия законодателен мандат в областта на иновациите и стартиращите предприятия в транспортния сектор. Встъпителният принос на работната група ще бъде изчерпателен доклад, в който ще бъдат отразени колективните прозрения и препоръки на нейните членове. Предвижда се този доклад да бъде представен на комисар Адина Вайне през пролетта на 2024 г.

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…