Ако имате проблем със зареждането на стрийма може да го гледате директно на този линк – twitch.tv/fbtionline