Морски клъстър България с презентация на семинар на Клъстер Зелен Транспорт

На 18 март 2015 г. Клъстер Зелен Транспорт (КЗТ) организира семинар в гр. Варна. Събитието е част от организираните от КЗТ мероприятия за представяне дейността, програмата и целите на клъстера.
Представители на Морски клъстър България взеха участие. Изнесена бе презентация и бяха споделени добри практики. В резултат на контактите очакваме по-тясно сътрудничество между двата клъстера.
Източник: Морски клъстър България