Московски: Наш основен приоритет е постигане на пълна оперативна съвместимост в жп сектора

Основен приоритет в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е постигане на пълна оперативна съвместимост в железопътния сектор. Това заяви министър Ивайло Московски по време на официалното откриване на лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ в София Тех Парк.

Министър Московски отбеляза, че всички железопътни участъци, които в момента се модернизират се оборудват с Европейската система за управление на трафика в железопътния транспорт (ERTMS). Той допълни още, че инвестиционните амбиции на БДЖ са догодина да се стартира процедура за закупуване на нов подвижен състав, който да се движи в модернизираните участъци.

Лабораторията е съставена от две обособени звена, които ще се развиват и работят в две области на научни изследвания и иновации – „Управление на железопътния транспорт“ и „Кооперативни интелигентни мрежи и интернет на нещата“.

ERTMS-звеното ще прави изследване, разработка, тестване на компоненти и устройства, предлагане на решения за поддръжка, валидиране на устройства, моделиране и симулиране на устройства и системи, както и обучение на персонал. Освен това в него ще се изследват и анализират процесите на конфигуриране на влакови бордови устройства и комуникацията им с релсовата инфраструктура, което ще позволи да се подобри управлението на влаковете.

Министър Ивайло Московски определи като изключителен плюс факта, че българските фирми, произвеждащи оборудване за системите за контрол, управление и сигнализация, както за железопътната инфраструктура, така и за подвижния състав, ще могат вече да го сертифицират в България.

На церемонията присъстваха министър-председателят на Федерация Брюксел-Валония на Белгия Руди Демот, Н.Пр. посланикът на Кралство Белгия Аник Ван Калстър, заместник-министърът на икономиката Любен Петров, ректорът на Техническия университет-София проф. Георги Михов и други официални лица.