Най-после ще ремонтират ЖП гара Стара Загора с европари

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура " обяви обществена поръчка за проучване, изготвяне на идейни проекти и технически спецификации за възлагане инженерингово изпълнение на ЖП гарите в Стара Загора и Нова Загора. Проект за реконструкция на двете гари ще се финансира по приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 от Европейския съюз, чрез средства от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Офертите на кандидатите за участие в обществената поръчка ще се приемат до 16:45 ч на 27 декември 2016 г. Те ще бъдат отворени в 10 часа на 28 декември. От НКЖИ уточняват, че в резултат от дългогодишната експлоатация и недостига на средства за своевременна поддръжка и ремонт, ЖП гарата в Стара Загора е в лошо техническо и естетическо състояние. При оглед е констатирано лошо конструктивно състояние на сградата, лошо състояние на инсталационните системи (водоснабдителна и канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна), ниска енергийна ефективност, лоши условия в чакалнята за пътници и на пироните, липса на възможности за достъп на хора с намалена подвижност и др. лоши неща. Освен описаните от НКЖИ проблеми, "Старозагорски новини" припомня, че вторият етаж на Старозагорската гара, където навремето имаше РСВ-ресторант, от години е затворен и се използва за безплатна тоалетна от подпийнали пътници. В изключително окаяно състояние са и подлезите, които перманентно вонят на урина. Ремонтът на ЖП гарата в Стара Загора беше обещан още от правителството на Пламен Орешарски и въпреки настояването на железничарските синдикати, това не се случи. Разминаването на обещанията и реалността беше заради липса на пари в бюджета и зациклените европрограми по това време.

Източник : www.starozagorskinovini.com