Натрупване на електрически автомобили в Германия поради спад в продажбите след края на субсидиите

електрически автомобили на пристанище
IStock

В Германия над 100 000 електрически автомобила са натрупани в складовете на производители и дилъри поради намалено търсене и прекратяване на държавните субсидии. Рязкото прекратяване на субсидиите в края на миналата година доведе до значителен спад в продажбите.

Причини за натрупването на електрически автомобили в Германия

Основните причини за това натрупване са:

1. Намаляване на търсенето: Пазарът на електрически автомобили изпитва спад в интереса от страна на потребителите.

2. Прекратяване на субсидиите: Краят на държавните субсидии за закупуване на електрически автомобили доведе до рязко намаляване на продажбите.

Влияние на временните отстъпки

Временните отстъпки, предлагани от производителите на електрически автомобили, не успяха да компенсират намаляването на търсенето. Пазарната несигурност, съчетана с традиционните предпочитания на германците към автомобили с ДВГ, допълнително затрудни продажбите на електромобили.

Натрупването на над 100 000 непродадени електрически автомобили в Германия определено показват необходимостта от по-устойчиви и дългосрочни решения за насърчаване на по-зелен транспорт.