НКЖИ предприема действия за подобряване на граничния жп преход между България и Турция

Открита е обществена поръчка за изготвянето на прединвестиционни проучвания за изграждане на жп линия по направление Ямбол – Елхово – Лесово – граница с Република Турция.

Целта на прединвестиционното проучване е да се идентифицират и изследват различни варианти за железопътно трасе и да се избере най-целесъобразният начин, който да бъде предвиден за изграждане на жп линия по направлението Ямбол – Елхово – Лесово – Република Турция.

От 2018 г. досега  бяха проведени редица срещи на високо ниво между генералните директори на TCDD Държавни железници на Република Турция и ДП НКЖИ. На тях страните се договориха за проучване на техническите и финансовите условия за изграждане на втора железопътна линия, която ще бъде нов граничен преход между България и Турция по направление Ямбол-Одрин.

През м. ноември 2022 г. се проведе среща на вицепремиера по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев с генералните директори на двете железопътни компании, на която се обсъдиха конкретни бъдещи действия по проекта за втори железопътен граничен преход между Турция и България по направление Ямбол – Елхово – Лесово – граница с Република Турция. Той трябва  да отговори на нуждите на пазара и да облекчи трафика през Свиленград – Капъкуле. Реализацията му ще осигури сгъстяване на железопътната мрежа в югоизточния регион на страната, оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи и съседни жп администрации, чрез прилагането на унифицирани стандарти.

Отчитайки важността на това направление, както за развитието на железопътния транспорт, така и за подобряване на икономическите отношения между двете страни, ДП НКЖИ направи първа крачка и обяви открита процедура с предмет: “Изготвяне на прединвестиционни проучвания с предложение за варианти, анализ „Разходи-ползи“, трафик прогнози и капацитет за изграждане на жп линия по направление Ямбол – Елхово – Лесово – граница с Република Турция”, която е публично достъпна на следния линк: https://app.eop.bg/today/262387

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…