НКЖИ: Стрелките в Хитрино не са причина за катастрофата

От пресцентъра на НК “Железопътна инфраструктура” изпратиха официална позиция относно твърдения на “Булмаркет” за катастрофата в Хитрино:

“Уважаеми колеги, във връзка с разпространени резултати от собственото разследване на „Булмаркет“, считаме за  необходимо да уточним няколко важни факта.

 

Работата по стрелки №№ 1 и 3 след аварията в гара Хитрино е започната след разрешение от следствените органи получено на дата 16.12.2016 година, в 14:42 часа, от следовател на НСлС.

При огледа на стрелка № 5 от служители на следствието и в присъствието на представители на Булмаркет и ДП НКЖИ е записано в протокола, че стрелката е обърната за отклонение, същата е в нормално положение на ръчния обръщателен апарат, заключена е с ръчна стрелкова заключалка тип „Колбен-Данек“, като същата е осигурила прилепване на езика спрямо раменната релса и е обърната за отклонителния (трети) коловоз. Установено е изместване на стрелката по ос (изместване на цялата част от железния път).

По стрелка №5 в гара Хитрино не са извършвани никакви възстановителни дейности след аварията в гарата, същата и към настоящия момент е в състоянието си от деня на инцидента, което може да се види и към днешна дата.Движението на влаковете в гарата е частично възстановено само по първи коловоз – по стрелки 1, 3 и 7.

Относно наличието на „стари стърчащи релси“, както се твърди, заявяваме, че освен релсите, част от железния път в зоната на дерайлиране около 3-ти и 4-ти коловози не е имало никакви други (стари) релси.

 

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е убедена, че разследващите в страната ни органи ще установят истинските причини за голямата трагедия в Хитрино.”