НКЖИ: Уточнение относно жп гара Подуяне

Във връзка с публикуван материал в медиите относно това, че „ремонтираната гара в Подуяне отново се ремонтира”, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ информира, че това категорично не отговаря на истината. В момента не се извършва ремонт на реконструираната жп гара Подуяне.

Към днешна дата компанията изпълнява проект „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“, в чийто обхват попадат строителните дейности по първи гаров перон в жп гара Подуяне. Проектът включва още модернизация на коловозното развитие с прилежащи гарови перони и други елементи от гаровата инфраструктура (подлези, пешеходни пасарелки, перонни покрития и т.н.). В момента се извършват строителните работи  по първи перон на коловозното развитие, свързани с полагането на тръбоканална мрежа за изграждане на системите за сигнализация и телекомуникация. Работните програми по двата проекта – проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“ и „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“ бяха изцяло синхронизирани, за да се спазят изискванията на Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), относно височината на пероните. Това налага извършването на посочените дейности да се изпълняват след ремонта на приемното здание. По този начин ще се осигури и гарантира цялостното съответствие на гаровия комплекс с посочените изисквания и тези за достъпна среда.

Не са коректни внушенията за ремонт на ремонта, двата проекта се изпълняват поетапно, за да бъде гарантирана функционалността на гарата, за което многократно бе публично обявявано и обяснявано  за всички фази от реализацията на проектите.

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…