Нови технологии правят полетите ни по-сигурни

Радар от последно поколение ще заработи на Черни връх
ДП "Ръководство на въздушното движение" / ДП РВД/ започна програма за цялостна модернизация на всички основни системи, свързани с обслужването на въздушното движение. Това обясни за "Стандарт" зам. генералният директор на ДП РВД Владимир Гочев. Новото оборудване ще направи полетите над България по-сигурни. Проектите, които са повече от 20 на брой, имат за цел повишаване на безопасността на управлението на полетите чрез внедряване на нови технологии в съответствие с изискванията на европейските регламенти, програмата на функционалния блок въздушно пространство "Дунав", който България е изградила съвместно с Румъния и европейския генерален план заразвитие на управлението на въздушното движение.
Новите системи се характеризират със значително повишаване на надеждността на съоръженията и непрекъсваемостта на обслужването. Те изискват тясна специализация, високо ниво на професионализъм и компетентност и познаване на новостите и процесите в европейски план.
РВД ще има нова система за оперативни гласови комуникации (VCS) базирана на VoIP, пълно обновяване на средствата за осъществяване на връзка "въз-дух-земя" (VHF/UHF) с използване на VoIP. Ще се внедри технология за предаване на данни към борда на въздухоплавателните средства (VDL mode 2), модернизиране на инфраструктурата за пренос на глас и данни чрез използване на IP технология, нова интегрирана система за запис и възпроизвеждана на гласова и видео информация.
ДП РВД стартира и подмяната на радиолокационния комплекс на Черни връх. Проектът се осъществява от фирма THALES – световен лидер в производството на гражданска и военна техника за целите на управление на въздушното движение. В рамките на договора ще се извърши подмяна и на радарните системи в местността "Върбишки проход" и на летище София.
Радарният комплекс "Черни връх" е от стратегическо значение за управлението на въздушното движение над страната и заедно с радарния комплекс "Върбишки проход" осигуряват важна част от информацията, необходима за обслужването на прелитащите над страната ни самолети. По силата на двустранни споразумения, информацията от радарния комплекс се предоставя на Македония, Сърбия, Гърция, Румъния както и на HUNGAROCONTROL, които осигуряват обслужване в част от въздушното пространство над Косово.
Частична модернизация на радарен комплекс "Черни връх" е проведена през 2001 г. Но сега след края на ремонтните дейности ДП РВД ще разполага с радар от последно поколение. Обновяването ще осигури допълнително повишаване на безопасността при обслужването на полети чрез подобряване качеството на получаваната информация.
Дейностите по демонтажа и монтажа на съоръженията ще продължат до месец септември, а новият радар се очаква да влезе в експлоатация през февруари 2016 г.
За този период работата на ръководителите на полети е обезпечена от останалите радарни комплекси на територията на страната и информацията, получавана от радарни комплекси на съседни държави, с които ДП РВД има сключени договори за обмен на радарна информация.
Преди началото на ремонтните дейности, ДП РВД е получило всички необходими разрешителни, включително и от Дирекция "Природен парк Витоша". Създадена е организация, процесът да не създава притеснения за туристите. Предприятието е поело ангажимент при възникнала необходимост да възстанови терена и подстъпите около съоръжението във вида отпреди началото на ремонта. Камионите ще извозят съоръженията през седмицата, за да не се притесняват туристите в почивните дни. Дейностите по проекта включват ритмично изнасяне на строителните отпадъци съобразно действащите екологични разпоредби.
Всички монтажни, демонтажни и ремонтни дейности ще се извършват само и единствено на територията на сега съществуващото съоръжение. Не се предвижда ново строителство или присъединяване на допълнителни територии към радарния комплекс.

Източник: Вестник "Стандарт"