Нови възможности за сътрудничество между ВТУ „Тодор Каблешков“ и университета от Лас Палмас

На 6-ти Март в хотел Метрополитън се проведе 1st  Brokerage event организирано от международен консорциум MOVE. От българска страна взеха участие клъстер „Зелен Транспорт“, Български клъстер телекомуникации и Индустриален клъстер „Електромобили“. В рамките на събитието се проведоха работни срещи между ръководството на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и представител от Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Обсъдиха се различни възможности за сътрудничество между двете висши учебни заведения по програма Erasmus +, Horisont 2020 и други програми финансирани от Европейския Съюз и Световната банка.