Офертите за ремонта на Дунав мост при Русе – от 22 млн. до 48 млн. лв.

АПИ търси икономически най-изгодното предложение по критерий "най-ниска цена"

Започва ремонтът на Дунав мост

Трима кандидати подадоха оферти за основния ремонт на пътната част на Дунав мост при Русе. Това е първият търг, пуснат от новото ръководство на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), по който изпълнителят ще бъде избран по критерий “най-ниска цена” при условие, че изпълнява заложените технически изисквания.

Така първо бяха отворени ценовите предложения в края на септември, за разлика от провежданите досега обществените поръчки, при които първо се отваряха техническите оферти, оценяваха се и тогава се допускаха кандидатите до отваряне на цени.

Офертите показват голяма разлика в предложените цени – от близо 22 млн. лв. до 48 млн. лв. без ДДС. Всички предложения са над прогнозната стойност определена от АПИ в размер на 20 895 000 лева без ДДС.

Основен ремонт на Дунав мост при Русе не е правен от пускането на съоръжението в експлоатация през 1954 г. и е наложителен. Преди 22 години е правено укрепване на фугите, а през 2011 г. са подменени хидроизолацията и асфалтовата настилка.

В момента се изпълняват неотложни аварийно-ремонтни дейности на фугите на моста в българския участък, който е дълъг 1057 м.

Планирано е основният ремонт на моста да започне през 2024 г. и да продължи около 2 години (730 календарни дни). По време на ремонтните дейности движението през моста няма да се спира, но ще се наложи нова организация. Преминаването ще става само през едното платно, ще се спира и движението през нощта за няколко часа.

Кои са кандидатите

Най-ниска цена е предложило ДЗЗД “ПБ Дунав Мост 2023”. В него влизат “Парсек груп” и “БГ Ленд Ко”, а предложението им е 21 897 999,60 лв. без ДДС. То е и с малко над един милион над прогнозната стойност на поръчката.

Предложенията на другите двама кандидати са значително по-високи. Офертата на ДЗЗД “Дунав мост” е 37 397 689,73 лв. без ДДС. В обединението участват русенската “Пътинженеринг” ЕАД и “ГБС Инфраструктурно строителство”.

Най-високага цена – 47 879 985,60 лв. без ДДС, е на ДЗЗД “Данубиус” с участници “ОРС Инфраструктура” и “Автомагистрали – Черно Море”.

АПИ все още не е съобщила кой печели обществената поръчка.

При обявяването ѝ в края на август пътният шеф Ясен Йорданов каза, че няма проблем пределната цена на ремонта от близо 21 млн. лв. без ДДС да бъде надвишена от кандидатите. Въпросът е те да могат да изпълнят поръчката качествено и в срок.

Ремонтът на моста

Очакванията са основният ремонт на моста да е тежък.

Обектът има изготвен технически проект. Ако обаче се появи нещо, което не е описано в него, то ще струва допълнителни пари. Според Закона за обществените поръчки това не може да е повече от 50 на сто от стойността по договор. Така че, ако бъде избрана най-ниската цена, техният договор ще се оскъпи до 32 млн. лв. най-много, което отново е под цените на другите двама кандидати.

Цената е сравнима и с ремонта на румънската част от моста, правен през 2015 г., който е излязъл около 30 млн. евро, но освен пътната част е ремонтирана и железопътната. За българския участък ще се ремонтира само пътната част. Засега Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) не планира да се прави ремонт на релсите.

Техническият проект за основен ремонт на пътната част на моста предвижда подмяна на асфалтовата настилка, на бетонните панели, хидроизолацията, както и поставяне на нови предпазни огради, ограничителни системи, маркировка и т.н.

Трафикът

Трафикът през моста при Русе е доста голям. Само през миналата година са излезли над 470 хиляди товарни автомобила в посока Румъния, а у нас са влезли над 450 000, показват данните.

При започването на ремонта на българския участък на съоръжението със сигурност ще се увеличат сегашните тапи. Те намаляха след пускането на ТИР паркинга преди кръговото кръстовище на моста, но все още периодично се получават задръствания. Именно поради тази причина мостът няма да се затваря изцяло за движение. Бъдещият изпълнител ще трябва да организира работата си така, че автомобилите да минават само през едното платно, като трафикът ще се пропуска във всяка посока през определен интервал от време. Възможно е мостът да бъде затварян в българския участък, но само за по-няколко часа през нощта.

Очакванията са до започването на строителните дейности да бъде пусната и фериботната линия Русе – Гюргево.

Неотдавна беше съобщено, че България и Румъния са подали съвместен проект пред Европейската комисия за предпроектно проучване за изграждане на втори мост над Дунав при Русе и Гюргево. ЕБВР дори заяви интерес да финансира проекта.

Източник: Mediapool