Оперативната съвместимост е ключов фактор за развитие на европейската железница

Оперативната съвместимост е ключов фактор за развитие на европейската железница, стана ясно от изнесената от полски експерти презентация по време на конференция на тема „Железопътна инфраструктура – безопасност и оперативна съвместимост“ в Бургас. Докладът на гостите бе изнесен от д-р инж. Марек Павлик – Зам.-директор на Полския Железопътен Институт и инж. Кшищоф Пшилуцки – Ръководител направление Балкани на ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А.

Организатор на събитието е Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП) и с подкрепата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Съюз на европейските асоциации на железопътните инженери и Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство. Във форума участват и фирми, разработващи системи за безопасност, за намаляване на шума и вибрациите, за осветление, за корозионна защита, органи за контрол, за оценка на риска и оперативната съвместимост в железопътния транспорт.
В конференцията с доклади участваха  представители на НКЖИ с теми: „Европейски подход в безопасността на националната железопътна система“; „100 години – железопътна връзка между Атлантическия и Тихия океан“; „Иновации на железопътните технологии – Мюнстер 2017 г.“ и др.