От приватизация се чакат над 147 млн. лв. през тази година

 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол очаква 147.256 млн. лв. приходи от 30 продажби на дялове и акции в държавни предприятия през 2015 г., съобщиха от ведомството в сряда, след като Надзорният съвет на агенцията е утвърдила плана за работата й през тази година.

Предвижда се да се продават и обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

Сред планираните за продажба дружества са "БДЖ Товарни превози", Българската фондова борса и Централния депозитар вероятно в пакет, Пловдивския панаир, НИТИ-Казанлък, "Аудиовидуо Орфей", "Военно издателство" и др.

Ведомството също така ще осъществи следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, поети с приватизационните договори за продажбата на 50 дружества.

Разходите на агенцията за извършването на дейността й през 2015 г. са 810 000 лв.

 

Източник: http://www.mediapool.bg