Откриха санираното приемно здание на жп гара Пазарджик

 

Откриха обновената жп гара Пазарджик. Тя е част от проект "Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T-мрежата – "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II етап" и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП "Транспорт" 2007 – 2013.

С реализирането на проекта се постигна пълно архитектурно обновяване, отговарящо на изискванията за енергийна ефективност. Подменени са вътрешната и фасадната дограма, санирани са помещенията, сградата е газифицирана, пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, оборудвана с топли и удобни чакални. До всички нива на гаровия комплекс е осигурен достъп за лица с намалена подвижност чрез изграждане и монтиране на асансьори и рампи в отговор на всички европейски изисквания. Зданието разполага с център за услуги, търговски обекти, както и с добра визуална комуникация (указателни табели) за бърза и лесна ориентация на пътниците. Има достъп до WI-FI мрежа. Изградени са информационни колони, предлагащи бърза справка на разписания за автобуси, влакове, такси, самолети и др. Напълно е обновен пешеходният подлез, който е хидроизолиран, възстановено е осветлението и външното ел. захранване. Подлезът осигурява пряка връзка с близките населени места Главиница и Алеко Константиново.

Изпълнител за проектирането и строителство е консорциум "Вектор инженеринг", а оценката на съответствието и строителния надзор е осъществена от обединение "Рубикон-ЕнАр2". Стойността на обекта е 3 628 655 лева без ДДС.

Източник: http://stroitelstvo.info, 23.09.2014г.