Пак Обществени съвети в железниците

 

Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД създава Обществен съвет в подкрепа на българските железници

Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД продължи практиката на министър Папазов, да демонстрира комуникация с бранша, чре създаването на така наречения Обществен съвет в подкрепа на българските железници. От пресцентъра на холдига съобщиха, че на 27-и ноември, с институционалната подкрепа на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД е създаден Обществен съвет в подкрепа на българските железници. В Обществения съвет влизат членове на граждански сдружения, изтъкнати експерти от висши учебни заведения и асоциации, както и представители на социалните партньори. Целта на инициативата е да се очертае един по-успешен и дългосрочен хоризонт пред развитието на българските железници, като се провокира максимално широка дискусия с активното участие на гражданите по най-важните проблеми в железопътния сектор. Дискусията ще бъде насочена и към всички експерти и активно мислещи политици, на които ще се осигури форум за излагане на техните идеи и предложения.

На първото заседание на Съвета проф. д-р инж. Йордан Мирчев представи пред членовете на Обществения съвет презентация на тема: „Новата общоевропейска железопътна политика и предизвикателствата пред българските железници 2014 – 2020 г.” Участниците в Обществения съвет се обединиха около тезата, че железопътният транспорт ще играе ключова роля в социално-икономическото развитие на страната и в голяма степен за реализиране на целите, поставени в Национална програма за развитие: България 2020. Според тях българските железници трябва да бъдат включени в политическите приоритети на държавата чрез приемането на Национална стратегия за политиката, финансовото стабилизиране и дългосрочната жизненоспособност на сектора за периода 2014 – 2020 г

 Работата на Обществения съвет и дебатите във връзка с бъдещото развитие на българските железници ще продължат в следните насоки:

 Цялостен анализ на финансовото състояние на „Холдинг БДЖ” ЕАД и набелязване на краткосрочни мерки във връзка с решаването на проблема със задълженията и неплатежоспособността, както и подобряване на оперативното управление на двете търговски дружества в Холдинга – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ –Товарни превози” ЕООД. Неотложни мерки за подобряване на взаимодействието между „Холдинг БДЖ” ЕАД и Национална компания „Железопътна инфраструктура” по отношение на координацията, свързана с технологията и организацията на превозите, както и условията за достъп и ползване на железопътната инфраструктура.

 Интегрирана политика в завършени инфраструктурни технологични проекти по направленията на Трансевропейската железопътна мрежа:

 – високотехнологична жп инфраструктура;

 – иновации в пътническите превози с ново поколение влакове.

 Приоритетното развитие на железниците в рамките на интегрираната транспортна мрежа и услуга да се осъществява чрез изграждане на свързаност на транспортната инфраструктура и технологии, основаваща се на предимствата на железопътния транспорт пред другите видове транспорт – по-екологичен, по-икономичен, по-безопасен. Разработване и приемане на Национална стратегия за политиката, финансовата стабилност и дългосрочната жизненоспособност на българските железници. На следващото заседание на Обществения съвет ще бъде обсъдено текущото състояние на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

Източник: http://www.focus-news.net, 27.11.2014г.

ЖП транспорт

Правят повторна експертиза на релсите на гарата в Хитрино

Делото за трагедията в Хитрино отново влезе в съда, съобщава Нова телевизия. Апелативният съд във Варна прие да бъде направена повторна експертиза на релсите на гарата. Искането за това беше на защитата […]

Автомобилен транспорт

Въпреки предизвикателствата на 2020 FlixMobility се придържа към зелената си визия

Около 30 милиона FlixBus и FlixTrain пътници в световен мащаб през 2020 Нова хигиенна концепция, 162,000 литра дезинфектант използван на борда на автобусите и влаковете Tенденции в пътуванията през 2020: […]