Пак Обществени съвети в железниците

 

Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД създава Обществен съвет в подкрепа на българските железници

Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД продължи практиката на министър Папазов, да демонстрира комуникация с бранша, чре създаването на така наречения Обществен съвет в подкрепа на българските железници. От пресцентъра на холдига съобщиха, че на 27-и ноември, с институционалната подкрепа на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД е създаден Обществен съвет в подкрепа на българските железници. В Обществения съвет влизат членове на граждански сдружения, изтъкнати експерти от висши учебни заведения и асоциации, както и представители на социалните партньори. Целта на инициативата е да се очертае един по-успешен и дългосрочен хоризонт пред развитието на българските железници, като се провокира максимално широка дискусия с активното участие на гражданите по най-важните проблеми в железопътния сектор. Дискусията ще бъде насочена и към всички експерти и активно мислещи политици, на които ще се осигури форум за излагане на техните идеи и предложения.

На първото заседание на Съвета проф. д-р инж. Йордан Мирчев представи пред членовете на Обществения съвет презентация на тема: „Новата общоевропейска железопътна политика и предизвикателствата пред българските железници 2014 – 2020 г.” Участниците в Обществения съвет се обединиха около тезата, че железопътният транспорт ще играе ключова роля в социално-икономическото развитие на страната и в голяма степен за реализиране на целите, поставени в Национална програма за развитие: България 2020. Според тях българските железници трябва да бъдат включени в политическите приоритети на държавата чрез приемането на Национална стратегия за политиката, финансовото стабилизиране и дългосрочната жизненоспособност на сектора за периода 2014 – 2020 г

 Работата на Обществения съвет и дебатите във връзка с бъдещото развитие на българските железници ще продължат в следните насоки:

 Цялостен анализ на финансовото състояние на „Холдинг БДЖ” ЕАД и набелязване на краткосрочни мерки във връзка с решаването на проблема със задълженията и неплатежоспособността, както и подобряване на оперативното управление на двете търговски дружества в Холдинга – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ –Товарни превози” ЕООД. Неотложни мерки за подобряване на взаимодействието между „Холдинг БДЖ” ЕАД и Национална компания „Железопътна инфраструктура” по отношение на координацията, свързана с технологията и организацията на превозите, както и условията за достъп и ползване на железопътната инфраструктура.

 Интегрирана политика в завършени инфраструктурни технологични проекти по направленията на Трансевропейската железопътна мрежа:

 – високотехнологична жп инфраструктура;

 – иновации в пътническите превози с ново поколение влакове.

 Приоритетното развитие на железниците в рамките на интегрираната транспортна мрежа и услуга да се осъществява чрез изграждане на свързаност на транспортната инфраструктура и технологии, основаваща се на предимствата на железопътния транспорт пред другите видове транспорт – по-екологичен, по-икономичен, по-безопасен. Разработване и приемане на Национална стратегия за политиката, финансовата стабилност и дългосрочната жизненоспособност на българските железници. На следващото заседание на Обществения съвет ще бъде обсъдено текущото състояние на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

Източник: http://www.focus-news.net, 27.11.2014г.

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]