Пълен списък на спрените влакове на БДЖ от 12 януари

От 12-и януари (понеделник) „Холдинг Български държавни железници" ЕАД ще намали броя на движещите се пътнически влакове в различни региони на страната. Целта на намаляването на броя на влаковете, е да се постигне по-голяма ефективност и баланс на средствата по договора за задължителна обществена услуга.

По този начин ще бъде осигурена възможност за намаляване на недостига от редуцирането с 40 млн. лв. на годишната компенсация (субсидия) от страна на държавата към националния железопътен превозвач за разходите при осъществяването на обществената превозна услуга.

Прогнозната ефективност представлява процентното съотношение на приходите от превоз на пътници към разходите за дейността, т.е. каква част от направените разходи се покриват от приходите.

В тази връзка, след извършен подробен анализ за ефективността от движението на влаковете за всяка пътническа композиция, от влезлия в сила График за движение на влаковете от 14-и декември 2014 г. ще отпаднат 38 пътнически влака, а други 10 пътнически влака ще бъдат отменени само в част от досега съществуващия им маршрут.

Другата основна причина за редуциране броя на влаковете, които в момента са в движение, (освен намаляването на годишната държавна компенсация), е недостигът на тягов подвижен състав /локомотиви и мотриси/ в експлоатация. При движението на подвижния състав възникват непредвидени ситуации, които водят до трайно изваждане от експлоатация на локомотиви и мотриси, като това предизвиква допълнителни затруднения относно осигуряването на обслужването на влаковете.

Критериите за спирането от движение на определени влакове са свързани с тяхната нерентабилност по отношение на слаб интерес от клиенти (трайна тенденция за използване на транспортната услуга от малък брой пътници) и извършване на неоправдани разходи за осъществяване на тяхното движение.

Намаляването на броя на влаковете е съобразено с:
• Осигуряването на обслужване с железопътен транспорт по всички линии и участъци от железопътната мрежа, т.е. не се допуска нито едно населено място да остане без железопътен превоз;
• Липсата на наличие на алтернативен транспорт. В участъци, в които се отчита ниска ефективност от движението на влаковете, но няма друг транспорт за обслужване на населението, не се предприема закриване на превозите. В засегнатите участъци по възможност е намален само броя на влаковете;
• Технологичният минимум за обслужване на жп линия или жп участък;
• Ниската ефективност от осъществяването на движение на влаковете (до 15%).

Пълният списък със спрените влакове тук : http://images.ibox.bg/2015/01/09/550.pdf

Източник: http://money.bg, 09.01.2015г.