БДЖ чисти част от дълга си за жп такси с продажба на нови четири имота

"Българските държавни железници" (БДЖ) ще се разделят с още една почивна база и други три имота, които ще бъдат продадени на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) за продължаващо изчистване на дълга на жп превозвача за таксите за ползване на релсовия път. Това реши правителството на заседанието си в сряда, на което даде разрешение за новите сделки.

БДЖ дължи на НКЖИ общо 43 млн. лв. само по споразумението за погасяване на дълг със собственост. Други 35 млн. лв. дължи железницата за инфраструктурни такси към НКЖИ, а още 7 млн. лв. са текущите задължения на "БДЖ Товарни превози" за жп такси, по данни на собственика на железопътната инфраструктура към края на октомври.
 
С колко ще намалее борчът на БДЖ от новите продажби явно ще стане ясно на по-късен етап, тъй като трябва да протекат преговори между двете държавни компании. Сега железницата се разделя с почивната си база "Родопи” в местността "Студенец”, община Куклен. Тя вероятно ще бъде продадена после от НКЖИ на друг инвеститор, каквато процедура се следва и за останалите почивни бази на БДЖ, придобити вече от НКЖИ.

Трите терена в Симеоновград обаче ще бъдат ползвани за нуждите на оператора на релсовия път, тъй като попадат в границите на трасето за реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград.

НКЖИ няма да заплаща имотите, а ще приспадне договорената сума от финансовите задължения, натрупани през минали години.

На заседанието си Министерският съвет взе още редица решения, свързани със смяната на собствеността на редица държавни имоти, част от които отново засягат НКЖИ. Промяна от частна в публична държавна собственост на два имота с общо площ от 6676 кв. м на компанията в Пловдив ще й позволи да реализира договора за концесия за строителство на Централна железопътна гара в града.

Взето е решение за отчуждаване на два терена частна собственост, необходими за строежа на пътен надлез над жп линията Септември – Пловдив. Те ще бъдат изплатени на собствениците им от НКЖИ.

Източник :  http://www.mediapool.bg