По – важните новини от страната до момента

 

Днес по време на откриването на форум за представяне на дейността на Клъстер зелен товарен транспорт заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев каза, че един от приоритетите на Министерството на транспорта, инофрмационните технологии и съобщенията е ограничаването на негативното въздействие на транспорта върху околната среда. Той допълни,  че действията на министерството са насочени към стимулиране развитието на екологосъобразните видове транспорт, каквито са железопътния, водния и интермодалния. През новия програмен период, общият бюджет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. е 1.9 млрд. евро, от които за развитие на железопътната инфраструктура са предвидени 673 млн. евро, а за изграждане на интермодални терминали – 24 млн.

Източник: http://www.neweurope.bg, 16.12.2014г.

Автомобилен транспорт

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ: Лошите парламентарни практики на управляващите доведоха до напрежението в сектора на пътническите превози

Господин Мутафчиев, каква е причината за напрежението при автобусните превозвачи, заради което от утре се очакват протестни действия? Причината е ясна, неизпълнени ангажименти от страна на управляващите да предприемат действия […]

ЖП транспорт

През Закона за ЖП транспорта МС бетонира нови тлъсти бонуси: Мая

на Министерския съвет, главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица. […]