Подготвят нова наредба за сигурността на корабите и пристанищата

 

На страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е публикуван проект на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Предлага се Наредба № 53 от 2.07.2004 г. да бъде отменена. Новата наредба се отличава основно в частите, отнасящи се до сигурността на пристанищата и пристанищните райони, както и по отношение конкретизирането на някои от общите изисквания към държавите – членки на ЕС, посочени в Директива № 2005/65/ЕО на ЕП и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно повишаване сигурността на пристанищата и изисквания от глава XI-2 „Специални мерки за засилване на морската безопасност" на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена (SOLAS), и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) от нея.
В глава първа са условията и редът за постигане на сигурността на морските кораби, плаващи под българско знаме, морските пристанища, морските пристанищни съоръжения и пристанищни райони на Р България, както и начините на тяхното постигане. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи, координира и контролира дейностите, осъществявайки правомощията си чрез ИА „Морска администрация". Уредени са въпросите на отношенията с ЕК и Международната морска организация. Регламентиран е статутът на Съвета за морска сигурност, неговият състав и разпределението на задължения между членовете му. Регламентирани са задълженията, функциите и задачите на отделните ведомства, които имат отношение към постигането на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.
В глава втора и трета от проекта за наредба са уредени въпросите, свързани с декларацията за сигурност на кораба и задълженията на корабопритежателя по отношение на сигурността на корабите.
В глава четвърта са регламентирани въпросите на сигурността на кораба.
В глава пета – въпросите на сигурността на пристанищата и пристанищните райони.
В глава шеста – за въпросите, отнасящи до прегледите на кораби, а също така и издаването и заверката на международно свидетелство за сигурност на кораба и временно международно свидетелство за сигурност на кораба.
В глава седма са уредени статутът, правомощията и начинът на упълномощаване на признатите организации по сигурността на корабите пристанищата и пристанищните райони.
В глава осма е създаден ред за пристанищата, за които съгласно международните документи и действащото българско законодателство не беше задължително създаване и поддържане на режим по сигурността. Това са всички пристанища на река Дунав, както и яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение на море.
В глава девета се съдържат административно-наказателни разпоредби за наказване на нарушения, свързани с режима за сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони.

Източник: Строителство градът, 07.07.2014

ЖП транспорт

Товарните влакове между Турция и Китай вече се движат редовно по график

Първият Китай-граница влак от Турция тръгна на 4 декември миналата година, а вторият току-що пристигна в централно разположения китайски хъб. Услугата ще работи два пъти месечно. Това е положителен старт […]

ЖП транспорт

Flixmobility с жалба пред Европейската комисия против държавна помощ на ДойчеБан

FLIXMOBILITY, германското дружество с отворен достъп Flixtrain и автобусния оператор на дълги разстояния Flixbus, подаде официално оплакване пред Европейската комисия (ЕК) за милиарди евро държавни помощи, предоставени на германския железопътен […]