Подпиши инициативата на ЕС за свързване на всички европейски столици с високоскоростна жп мрежа

За да направи пътуването по-бързо, по-удобно и по-екологично, Европа ще трябва да свърже своите столици с високоскоростни железопътни линии (High Speed Railway-HRS). Високоскоростните железопътни линии позволяват на влаковете да се движат със скорости над 300 км/ч, а времето за пътуване на разстояние до 800 км става по-бързо с влак, отколкото с кола или самолет. Следователно те не само спомагат за ускоряване на икономическото развитие, но и заместват полетите на къси разстояния с високоскоростни влакове, намалявайки въглеродните емисии и отстранявайки неудобството и шумовото замърсяване от летищата.

Само 6 от 27 страни в ЕС имат локални високоскоростни железопътни връзки, а HSR между столиците на ЕС са по-скоро рядкост. За разлика от Китай и Япония, които от години изграждат и успешно експлоатират такъв тип транспортни системи, Европейският продължава да неглижира потенциала за развитие на HSR инфраструктурата. Положителният икономически ефект от построяването на HSR ще се измерва в милиарди евро, а намаляването на въглеродния отпечатък на икономиката на съюза би бил от порядъка на стотици милиони тона СО2. Положителния ефект за т.нар. “нови членове” на ЕС като България, Румъния, както и за периферните като Гърция, би бил още по-голям, заради изключително ниската база на развитие, в която се намират в момента.

За да свържем столиците на Европа чрез HSR, ние от фондацията High-Speed Rail Nederland, стартирахме Европейска гражданска инициатива.

Така съгласно европейското законодателство Европейската комисия е длъжна да се ангажира с целта ни, да свържем европейските столици чрез високоскоростни влакове, ако съберем най-малко 1 000 000 подписа на граждани на ЕС.

Искате ли Европейската комисия да се ангажира с тази цел и да помогнете за нашето по-добро общо бъдеще? Подкрепете нашата Европейска гражданска инициатива, като кликнете върху бутона по-долу и подпишете инициативата.

ПОДПИШИ ИНИЦИАТИВАТА

https://eci.ec.europa.eu/035/public/

Научи повече:

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2023/000004_bg